Course code BIO140

BIO140 Innføringsemne i biologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Simen Rød Sandve
Medvirkende: Siri Fjellheim, Geir Mathiesen, Else Marie Aasen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: B-BIOL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Biologifagets betydning belyses gjennom forelesninger, oppgaver i felt og laboratorium, samt besøk til bedrifter som er basert på biologisk kunnskap. Studentene vil aktiviseres gjennom rapportskriving og egne presentasjoner. Det gis introduksjon til IKT-verktøy og biblioteket ved NMBU.
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • kunnskap om den biologiske forskningsvirksomheten ved NMBU
 • oversikt over NMBUs regler for plagiering
 • oversikt over tilbud til NMBU-studenter, for eksempel studieveiledning, studenthelsetjenester, som kan hjelpe NMBU-studenten gjennom studieløpet
 • innsikt i ulike typer jobber man kan få ved en endt biologiutdannelse
 • kjent med medstudenter og undervisere

Ferdigheter

 • kunne bruke universitetets og universitetsbibliotekets IKT-systemer
 • kunne bruke enkle IKT verktøy som word og power-point til å lage lab-rapporter og posterpresentasjoner
 • grunnleggende ferdigheter i muntlig fremlegging av vitenskapelig arbeid
 • kunne gjennomføre enkle forsøk på laboratoriet og i felt

Generell kompetanse

 • erfaring med studielivet ved NMBU
 • trening i å finne frem til relevant informasjon for å klare seg gjennom et studieprogram ved NMBU
Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger
 • Utførelse av laboratorie- og feltøvelser
 • Ekskursjon
 • Bruk av dataverktøy for å lage en poster
 • Skriftlig rapportering av labøvelser
 • Muntlig presentasjon av poster
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Blir opplyst første undervisningsdag.
Obligatorisk aktivitet:
Felt- og laboratoriearbeid og utferder med etterfølgende rapportskriving. Studentene skal lage en poster og presentere denne muntlig. Obligatorisk oppmøte på alle aktiviteter.
Vurderingsordning:
Studentene evalueres ut fra innleverte rapporter fra lab og feltoppgaver. Studentene skal lage en poster og presentere denne muntlig. Alle rapporter som leveres inn samt posteren og presentasjonen av denne må være godkjent for at kurset skal vurderes som bestått.
Sensor:
Sensor er tilstede under muntlig presentasjon av posterene og deltar i evaluering av rapporter og poster.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
BIO101, MINA100, PJH102, NATF100 og SKOG100 reduseres med 3 studiepoeng
Undervisningstid:
12 forelesninger, ca. 40 t utferd, laboratorie- og feltoppgaver.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått