Course code BIO140

BIO140 Innføringsemne i biologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Siri Fjellheim
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: <p>B-BIOL</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Biologifagets betydning belyses gjennom forelesninger, oppgaver i felt og laboratorium, samt besøk til bedrifter som er basert på biologisk kunnskap. Studentene vil aktiviseres gjennom rapportskriving og egne presentasjoner. Det gis introduksjon til IKT-verktøy og biblioteket ved UMB.


Læringsutbytte:

Målsetting med emnet er at studentene skal ha forståelse for betydningen av biologisk kunnskap. Studentene skal få innblikk i den biologiske virksomheten ved UMB og skal kunne benytte IKT og universitetsbiblioteket i sitt arbeid.


Pensum:

Blir opplyst første undervisningsdag.


Obligatorisk aktivitet:

Felt- og laboratoriearbeid og utferder med etterfølgende rapportskriving. Studentene skal lage en poster og presentere denne muntlig. Obligatorisk oppmøte på alle aktiviteter.


Vurderingsordning:

Studentene evalueres ut fra innleverte rapporter fra lab og feltoppgaver. Studentene skal lage en poster og presentere denne muntlig. Alle rapporter som leveres inn samt posteren og presentasjonen av denne må være godkjent for at kurset skal vurderes som bestått.


Sensor:

Sensor er tilstede under muntlig presentasjon av posterene og deltar i evaluering av rapporter og poster.


Normert arbeidsmengde:

150 timer.


Opptakskrav:

GSK


Overlapp:

BIO101, MINA100, PJH102, NATF100 og SKOG100 reduseres med 3 studiepoeng


Undervisningstid:

12 forelesninger, ca. 40 t utferd, laboratorie- og feltoppgaver.


Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått