BIO140 Innføringsemne i biologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Simen Rød Sandve

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.

Om dette emnet

Biologifagets betydning belyses gjennom forelesninger, oppgaver i felt og laboratorium, samt besøk til bedrifter som er basert på biologisk kunnskap. Studentene vil aktiviseres gjennom rapportskriving og egne presentasjoner. Det gis introduksjon til IKT-verktøy og biblioteket ved NMBU.

Dette lærer du

Kunnskap

 • kunnskap om den biologiske forskningsvirksomheten ved NMBU
 • oversikt over NMBUs regler for plagiering
 • oversikt over tilbud til NMBU-studenter, for eksempel studieveiledning, studenthelsetjenester, som kan hjelpe NMBU-studenten gjennom studieløpet
 • innsikt i ulike typer jobber man kan få ved en endt biologiutdannelse
 • kjent med medstudenter og undervisere

Ferdigheter

 • kunne bruke universitetets og universitetsbibliotekets IKT-systemer
 • kunne bruke enkle IKT verktøy som word og power-point til å lage lab-rapporter og posterpresentasjoner
 • grunnleggende ferdigheter i muntlig fremlegging av vitenskapelig arbeid
 • kunne gjennomføre enkle forsøk på laboratoriet og i felt

Generell kompetanse

 • erfaring med studielivet ved NMBU
 • trening i å finne frem til relevant informasjon for å klare seg gjennom et studieprogram ved NMBU
  • Forelesninger
  • Utførelse av laboratorie- og feltøvelser
  • Ekskursjon
  • Bruk av dataverktøy for å lage en poster
  • Skriftlig rapportering av labøvelser
  • Muntlig presentasjon av poster
 • Canvas
 • Blir opplyst første undervisningsdag.
 • Studentene evalueres ut fra innleverte rapporter fra lab og feltoppgaver. Studentene skal lage en poster og presentere denne muntlig. Alle rapporter som leveres inn samt posteren og presentasjonen av denne må være godkjent for at kurset skal vurderes som bestått.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Sensor er tilstede under muntlig presentasjon av posterene og deltar i evaluering av rapporter og poster.
 • Felt- og laboratoriearbeid og utferder med etterfølgende rapportskriving. Studentene skal lage en poster og presentere denne muntlig. Obligatorisk oppmøte på alle aktiviteter.
 • 12 forelesninger, ca. 40 t utferd, laboratorie- og feltoppgaver.
 • B-BIOL
 • BIO101, MINA100, PJH102, NATF100 og SKOG100 reduseres med 3 studiepoeng
 • GSK