Course code BIO120

BIO120 Genetikk introduksjonskurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Siri Fjellheim, Simen Rød Sandve
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Siste gang: 2018H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesningene i genetikk omfatter følgende temaer: Mitose og meiose, Mendelsk genetikk, Variasjon i antall og struktur av kromosomer, Kopling og kromosomkartlegging i eukaryoter, DNA struktur og analyse, DNA replikasjon/syntese, Kromosomstruktur og organisering av DNA sekvenser, Den genetiske koden og transkripsjon, Translasjon og proteiner, Genregulering Genmutasjoner, DNA reparasjonsmekanismer og transposisjonering, Rekombinant DNA teknologi, Bioinformatkk, Kreftgenetikk,  Kvantitativ genetikk, Populasjonsgenetikk, Evolusjonsgenetikk og Konserveringsgenetikk.
Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse av klassisk genetikk, oppbygging og funksjon av DNA, molekylærgenetikk og evolusjonsmekanismer. De skal oppnå et godt grunnlag for å forstå genetikkens plass i biologien og mulighet for kunne fortsette med alle videregående kurs som omfatter elementer av genetikk som f.eks. molekylærbiologi, bioteknologi, bioinformatikk, genomanalyse, plantevitenskap, husdyravl, planteforedling, utviklingsbiologi og medisin.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
Veiledning gis i forbindelse med forelesninger, det er innlagt enkelte timer med oppsummering/gjennomgang av stoffet muntlig med studentene og de kan få svarpå spørsmål via email.
Pensum:
Utvalgte kapitler i Klug, Cummings, Spencer and Palladino: Essentials of Genetics, 9.ed., 2016, Pearson/ Prentice Hall, ISBN9780134047799
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
Det er en fordel å ha kunnskaper i cellebiologi (BIO100) og mikrobiologi (BIO130). Vi anbefaler at studentene tar BIO121 samtidig for å få en tilhørende praktisk forståelse av genetikk.
Vurderingsordning:
De teoretiske kunnskapene og forståelsen testes i en avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som alene gir grunnlag for karakteren i faget. Avsluttende eksamen er flervalgstest.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering og godkjenning av eksamensoppgaver.
Normert arbeidsmengde:
150 timer 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 40 timer. Selvstudier: 110 timer
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått