Course code BIO120

BIO120 Genetikk introduksjonskurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg
Medvirkende: Siri Fjellheim, Aasmund Bjørnstad, Odd Arne Rognli, Yeon Kyeong Lee
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesningene i genetikk omfatter følgende temaer: Mitose og meiose, Mendelsk genetikk, Variasjon i antall og struktur av kromosomer, Kopling og kromosomkartlegging i eukaryoter, DNA struktur og analyse, DNA replikasjon/syntese, Kromosomstruktur og organisering av DNA sekvenser, Den genetiske koden og transkripsjon, Translasjon og proteiner, Genregulering Genmutasjoner, DNA reparasjonsmekanismer og transposisjonering, Rekombinant DNA teknologi, Bioinformatkk, Kreftgenetikk,  Kvantitativ genetikk, Populasjonsgenetikk, Evolusjonsgenetikk og Konserveringsgenetikk.

Læringsutbytte:

Studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse av klassisk genetikk, oppbygging og funksjon av DNA, molekylærgenetikk og evolusjonsmekanismer. De skal oppnå et godt grunnlag for å forstå genetikkens plass i biologien og mulighet for kunne fortsette med alle videregående kurs som omfatter elementer av genetikk som f.eks. molekylærbiologi, bioteknologi, bioinformatikk, genomanalyse, plantevitenskap, husdyravl, planteforedling, utviklingsbiologi og medisin.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger.

Læringsstøtte:

Veiledning gis i forbindelse med forelesninger, det er innlagt enkelte timer med oppsummering/gjennomgang av stoffet muntlig med studentene og de kan få svarpå spørsmål via email.

Pensum:

Utvalgte kapitler i Klug, Cummings, Spencer and Palladino: Essentials of Genetics, 8.ed., 2010, Pearson/ Prentice Hall, ISBN0321669991

Forutsatte forkunnskaper:

Generell kjemi tilsvarende KJM100.

Anbefalte forkunnskaper:

Det er en fordel å ha kunnskaper i cellebiologi (BIO100) og mikrobiologi (BIO130). Vi anbefaler at studentene tar BIO121 samtidig for å få en tilhørende praktisk forståelse av genetikk.

Vurderingsordning:

De teoretiske kunnskapene og forståelsen testes i en avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som alene gir grunnlag for karakteren i faget. Avsluttende eksamen er flervalgstest.

Sensor:

Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering og godkjenning av eksamensoppgaver.Normert arbeidsmengde:
150 timer 
Opptakskrav:

Realfag

Undervisningstid:
Forelesninger: 40 timer. Selvstudier: 110 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått