Course code BIO120

BIO120 Genetikk introduksjonskurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg
Medvirkende: Odd Arne Rognli
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesningene i genetikk omfatter følgende temaer: Mitose og meiose Mendelsk genetikk Variasjon i antall og struktur av kromosomer Kopling og kromosomkartlegging i eukaryoter DNA struktur og analyse DNA replikasjon og syntese Kromosomstruktur og organisering av DNA sekvenser Den genetiske koden og transkripsjon Translasjon og proteiner Genregulering Genmutasjoner DNA reparasjonsmekanismer og transposisjonering Rekombinant DNA teknologi Kvantitativ genetikk Populasjonsgenetikk Evolusjonsgenetikk Konserveringsgenetikk


Læringsutbytte:

Studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse av klassisk genetikk, oppbygging og funksjon av DNA, molekylærgenetikk og evolusjonsmekanismer. De skal oppnå et godt grunnlag for å forstå genetikkens plass i biologien og mulighet for kunne fortsette med alle videregående kurs som omfatter elementer av genetikk som f.eks. molekylærbiologi, bioteknologi, bioinformatikk, genomanalyse, plantevitenskap, husdyravl, planteforedling, utviklingsbiologi og medisin.


Læringsaktiviteter:

Forelesninger.


Læringsstøtte:

Veiledning gis i forbindelse med forelesninger, det erinnlagt enklete timermed oppsummering/gjennomgang av stoffet muntlig med studentene og de kan få svarpå spørsmål via email.


Pensum:

Utvalgte kapitler i Klug, Cummings, Spencer and Palladino: Essentials of Genetics, 7.ed., 2010, Pearson/ Prentice Hall, ISBN0321669991


Forutsatte forkunnskaper:

Generell kjemi tilsvarende KJM100.


Anbefalte forkunnskaper:

Det er en fordel å ha kunnskaper i cellebiologi (BIO100) og mikrobiologi (BIO130). Vi anbefaler at studentene tar BIO121 samtidig for å få en tilhørende praktisk forståelse av genetikk.


Obligatorisk aktivitet:

Det vil bli gjennomført en nett-basert test til hvert kapittel i boka. Studentene må ha gjennomført 15 tester for å få godkjent de obligatoriske aktivitetene.


Vurderingsordning:

De teoretiske kunnskapene og forståelsen testes i en avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som alene gir grunnlag for karakteren i faget. Avsluttende eksamen er flervalgstest.


Sensor:

Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering og godkjenning av eksamensoppgaver.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 40 timer. Selvstudier: 110 timer
Opptakskrav:

Realfag


Undervisningstid:
Forelesninger: 40 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått