Course code BIO100

Emneansvarlige: Paivi Liisa Hannele Rinne
Medvirkende: Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg, Yeon Kyeong Lee
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesningen omfatter følgende emner: 1. Oversikt over grunnleggende kjemiske/fysiske prinsipp med betydning for cellebiologi 2. Generell oversikt over struktur, funksjon og organisering av en eukaryot celle og dens celleorganeller. 3. Cellemembraners strukturelle (kjemiske)oppbygging og deres oppgaver, funksjoner og mekanismer i cellen knyttet til a) transport(over membraner og mellom cellens ulike membransystem), b) energiomsetting (i mitokondrier og chloroplastre) og c) signaloverføring/kommunikasjon i og mellom celler (elektriske signal i nerver, signalmolekyl og reseptorer). 4. Informasjonsflyt a) i celler (fra DNA til protein syntese og sortering) og b) i cellesyklus 5. Cytoskjelettets oppbygging samt funksjoner og mekanismer knyttet til dets oppgaver mht. cellens organisering, transport og bevegelse og celledeling.

Læringsutbytte:

Kurset skal gi informasjon, forståelse og innsikt som setter studenten i stand til å beherske og forklare grunnleggende sentrale termer og begrep innen moderne cellebiologi. Studenten skal da kunne: 1. gi en generell oversikt over struktur, funksjon og organisering av en eukaryot celle og dens celleorganeller. 2. beskrive cellemembraners strukturelle (kjemiske)oppbygging og på denne bakgrunn kunne beskrive og forklare grunnleggende oppgaver, funksjoner og mekanismer i cellen knyttet til a) transport(over membraner og mellom cellens ulike membransystem), b) energiomsetting (i mitokondrier og chloroplastre) og c) signaloverføring/kommunikasjon i og mellom celler (elektriske signal i nerver, signalmolekyl og reseptorer). 3. beskrive og forklare informasjonsflyt a) i celler (fra DNA til protein syntese og sortering) og b) i cellesyklus. 4. beskrive cytoskjelettets oppbygging og funksjoner og mekanismer knyttet til dets oppgaver mht. cellens organisering, transport og bevegelse og celledeling.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger og oppgaveløsning.

Læringsstøtte:

Veiledning gis i forbindelse med forelesningerog oppgaveløsning. Nettbasert tilbakemelding på innleverte oppgaver Foreleserkan treffes (kontorellervia Fronter) til bestemte tidersom oppgis på forelesningene og på kursets websider.

Pensum:

Life: The Science of Biology (Volume 1, The cell and heredity, 10th edition, 2013)

Obligatorisk aktivitet:

To - 2 - sett med obligatoriske oppgaver må være bestått for å få lov til å gå opp til eksamen. Oppgaver legges på kurssiden i løpet av semesteret og egne timer er avsatt for gjennomgang av løsningsforslag.

Vurderingsordning:

3 timers skriftlig eksamen med flervalgsoppgaver teller 100%.

Sensor:

Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering og godkjenning av eksamensoppgaver.Merknader:

Emnet er under revisjon, det kan komme endringer.

Normert arbeidsmengde:

Forelesninger ca. 35 timer (2-3 timer per uke). Oppgavegjennomgang og repitisjoner ca. 25 timer. Selvstudium ca. 90 timer.Opptakskrav:

Realfag

Undervisningstid:

Forelesninger ca. 35 timer (2-3 timer per uke). Forelesningene koordineres med BIO130 Mikrobiologi i deler av undervisningsperioden. Øvingsoppgaver (både obligatoriske og frivillige (legges ut på nettsiden). Gjennomgang av øvingsoppgaver med løsningsforslag. Forelesning avsluttes med repetisjoner og diskusjon av pensum.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått