Course code BINT300

BINT300 Internship plantevitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Siv Fagertun Remberg
Medvirkende: Sissel Torre, Richard Harvey Meadow, Åshild Gunilla Ergon, Trine Hvoslef-Eide, Anne Kjersti Uhlen, Anne-Berit Wold
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig, emnet gis i alle undervisningsperioder.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går i augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell og juniblokk med start/slutt i hver periode.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: B-PV og M-PV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en mulighet til å få arbeidspraksis i en relevant virksomhet innen plantevitenskaplige problemstillinger, hvor student og praksisplassgiver/virksomheten vil få gjensidig nytte av praksisplassen. Du vil få mulighet til å ta del i, og å knytte teori og forskning opp mot den daglige driften.

For å ta emnet må studenten:

  • Finne en faglig veileder ved BIOVIT og ha tanker om hvilke fagområde/bedrift en ønsker internship hos
  • Skrive avtaler med bedrift og BIOVIT, der læringsmål og forventet resultat beskrives
  • Lage forslag til pensumlitteratur

Dette gjøres i samarbeid med kontaktpersonen i bedriften du skal arbeide ved og faglig veileder. I tillegg skal en kontrakt mellom virksomheten og NMBU utarbeides for hver student. Denne lages i samarbeid med veileder og må godkjennes av fakultetet før oppmelding i emnet. Kontraktene leveres til studieveileder ved BIOVIT. Studieveileder sørger for oppmelding i emnet etter at kontrakten er godkjent.

Det skal skrives en refleksjonsrapport som presenteres i slutten av perioden. I rapporten skal du koble teori, metodikk og praksis samt reflektere over internshipet ditt og din praksis-baserte læring.

Læringsutbytte:
Målet er å styrke praktisk erfaring innen plantevitenskapen og relatere dette til teori og metodikk i faget. Gjennom praksisen skal du kunne vise til samarbeid, forståelse og praktisk nytte av den daglige driften i virksomheten du jobber for. Du skal videre gjennom refleksjonsrapporten og presentasjonen identifisere relevant litteratur, analysere, formulere, beskrive og formidle det praktiske arbeidet. Du skal kunne arbeide selvstendig i bedriften, og delta i virksomheten som et team-medlem. Du skal også vise evne til refleksjon og praksisbasert læring.
Læringsaktiviteter:

Læringsaktivitetene vil foregå i samarbeid med praksisstedet, veileder(e) ved BIOVIT, prosjektbeskrivelse, refleksjonsrapporten og presentasjonen av denne.

  • Praktisk arbeid i bedrift eller offentlig virksomhet
  • Søke opp, lese og bruke relevant litteratur
  • Refleksjonsrapport
  • Presentasjon av rapporten
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning fra relevant fagperson på BIOVIT og mentor/kontaktperson i virksomheten.
Pensum:
Pensum består av selvvalgt litteratur godkjent av veileder. Litteraturen skal være relevant og knyttet til det arbeid som skal utføres i bedriften.
Forutsatte forkunnskaper:
Relevant bakgrunn innen plantevitenskap. Minimum 3. års bachelorstudent.  
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektbeskrivelse, avtale(r), arbeid i bedrift, refleksjonsrapport og presentasjon
Vurderingsordning:
Refleksjonsrapport og presentasjon teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget
Merknader:

Antall studiepoeng vil variere med internshipets omfang

Ta kontakt med studieveileder-ipv@nmbu.no ved ønske om internship

Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Forbeholdes 3.års studenter på bachelor og masterstudenter på plantevitenskap
Undervisningstid:
Ca 1/3 av tiden skal brukes til rapporten og presentasjonen, ca 2/3 til arbeid i bedrift.
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått/ Ikke bestått