Course code BIN420

BIN420 Bioinformatikk for funksjonell meta-omikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Phillip Byron Pope
Medvirkende: Arturo Vera Ponce de Leon, Ianina Altshuler, Live Heldal Hagen, Francesco Delogu, Benoit Josef Kunath, Magnus Øverlie Arntzen, Torgeir Rhodén Hvidsten
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Undervises annethvert år, men ikke i 2023
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Høst-semesteret
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

EMNET VIL IKKE GIS I 2023

Mikrobielle samfunn har stor innvirkning i naturen og i industrielle prosesser. De utgjør det største nivået av biologisk mangfold, noe som er nødvendig for deres funksjon og rolle. Vår forståelse av denne biologien er ny, og betinget av moderne sekvensering og tilhørende bioinformatiske metoder. Dette emnet introduserer, utforsker og vurderer ulike teknologier og bioinformatiske verktøy for slike studier. Vi vil fokusere på metoder for å studere strukturen (metagenomikk, genom-rekonstruksjon) og funksjonen (metatranskriptomikk, metaproteomikk) i slike samfunn.

Læringsutbytte:
  • Evne til å designe eksperimenter og velge passende metoder og programvare
  • Forklare populasjons-strukturen i et mikrobielt samfunn
  • Utføre og vurdere assembly og taksonomisk gruppering og tolke resultatene
  • Kombinere data fra ulike omikk-teknologier med tanke på funksjon hos det mikrobielle samfunnet
  • Forklare og forstå hva som er begrensingene i metodene
Læringsaktiviteter:

Intensivkurs en uke samt en prosjekt-rapport som gjøres i etterkant. Hver ukedag i kursperioden består av:

  • to en-timers forelesninger
  • en fem-timers computer-lab under veiledning
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Vil spesifiseres ved emnets start
Forutsatte forkunnskaper:
Master i bioinformatikk, eller beslektet tema. Må kunne UNIX på bruker-nivå og kjennskap til programmering (Python og/eller R) kreves. Grunnleggende kjennskap til mikrobiologi er også nødvendig.
Vurderingsordning:
Et prosjekt der hver student leverer en skriftlig oppgave (teller 100%).
Sensor:
Rapportene vil evalueres av en ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger 10 timer

Computer øvinger 25 timer

Selvstudium 90 timer

Opptakskrav:
Studenter må melde seg på emnet både via StudentWeb og samtidig fylle ut påmeldingsskjema hos NORBIS forskerskole : https://forms.gle/EKBFmAxUrf6KUNG58
Undervisningstid:

2 forelesninger per dag (1 time hver)

1 computer øving per dag (5 timer)

Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått/ Ikke bestått