Course code BIN302

BIN302 Fenotyping for presisjonslandbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Gareth Frank Difford, Morten Lillemo
Medvirkende: Sahameh Shafiee
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Se engelsk tekst
Læringsutbytte:
Se engelsk emnebeskrivelse
Læringsaktiviteter:
Se engelsk emnebeskrivelse
Pensum:
Utdelt litteratur
Vurderingsordning:
Samlet vurdering, karakterskala A-F: skriftlig rapport på slutten av emnet og en muntlig eksamen som vil telle 50% hver
Sensor:
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
-
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer