Course code BIN302

BIN302 Fenotyping for presisjonslandbruk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Gareth Frank Difford, Morten Lillemo
Medvirkende: Sahameh Shafiee
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Se engelsk tekst
Læringsutbytte:
Se engelsk emnebeskrivelse
Læringsaktiviteter:
Se engelsk emnebeskrivelse
Pensum:
Utdelt litteratur
Vurderingsordning:
Samlet vurdering, karakterskala A-F: skriftlig rapport på slutten av emnet og en muntlig eksamen som vil telle 50% hver
Sensor:
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
-
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått