Course code BIN300

BIN300 Statistisk genomforskning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen
Medvirkende: Mallikarjuna Rao Kovi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
- Kartlegging av enkle gener og markører - Kartlegging av QTL - Fin skala kartlegging av QTL basert linkage ulikevekt - Marker assisted selection - Genomic selection
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene kan beskrive: (i) alternative metoder og eksperimentelle design for kartlegging av gener og QTL, (ii) alternative metoder for genomisk prediksjon av avlsverdier til individer, (iii) alternative metoder for analyse av (RNA) sekvensdata.

Ferdigheter:

Studentene kan (finskala) kartlegge gener og QTL, predikere genomiske avlsverdier og analysere (RNA) sekvensdata.

Generell kompetanse:

Studentene utvikler analytiske tilnærminger til statistisk design for QTL-kartlegging, dataanalyser av gen-uttrykk og genomiske data. Studentene skal tilegne seg tilstrekkelig kunnskap for å oppfatte mekanikken til programvare utviklet for de nevnte analysene, er klar over fordelene og ulempene med disse analysene, og kunne følge mer avanserte kurs innen disse feltene.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og dataøvinger.
Læringsstøtte:
Studentene får støtte gjennom undervisningen, praktiske øvinger, og plenumsdiskusjoner.
Pensum:
Emnet er basert på forelesningsnotater.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT200.
Obligatorisk aktivitet:
Alle selvstendige oppgaver.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen A-F
Sensor:
Det blir brukt ekstern sensor for å sikre kvaliteten av eksamineringa, og på denne måten sikre at kvaliteten på kurset er så god som mulig.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
52 timer.
Eksamensdetaljer: Muntlig prøve: A - E / Ikke bestått