Course code BIN300

BIN300 Statistisk genomforskning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen
Medvirkende: Aasmund Bjørnstad, Odd Arne Rognli
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
- Kartlegging av enkle gener og markører - Kartlegging av QTL - Fin skala kartlegging av QTL basert linkage ulikevekt - Marker assisted selection - Genomic selection
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne vurdere fordeler og ulemper ved:- alternativ kartlegging av gener og QTL, - alternativ design og metoder for analysering av finkartlegging av gener alternative metoder for gen oppdaging, og genomic selection. Studentene skal få tilstrekkelig kunnskap til å følge mer viderekommende kurs i disse fagområdene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og dataøvinger.
Læringsstøtte:
Studentene får støtte gjennom undervisningen.
Pensum:
Emnet er basert på forelesningsnotater.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT200.
Obligatorisk aktivitet:
Alle selvstendige oppgaver.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen A-F
Sensor:
Det blir brukt ekstern sensor for å sikre kvaliteten av eksamineringa, og på denne måten sikre at kvaliteten på kurset er så god som mulig. Individuell vurdering av de skriftlige eksamensbesvarelsene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
52 timer.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått