BIN300 Statistisk genomforskning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

- Kartlegging av enkle gener og markører - Kartlegging av QTL - Fin skala kartlegging av QTL basert linkage ulikevekt - Marker assisted selection - Genomic selection

Dette lærer du

Kunnskap:

Studentene kan beskrive: (i) alternative metoder og eksperimentelle design for kartlegging av gener og QTL, (ii) alternative metoder for genomisk prediksjon av avlsverdier til individer, (iii) alternative metoder for analyse av (RNA) sekvensdata.

Ferdigheter:

Studentene kan (finskala) kartlegge gener og QTL, predikere genomiske avlsverdier og analysere (RNA) sekvensdata.

Generell kompetanse:

Studentene utvikler analytiske tilnærminger til statistisk design for QTL-kartlegging, dataanalyser av gen-uttrykk og genomiske data. Studentene skal tilegne seg tilstrekkelig kunnskap for å oppfatte mekanikken til programvare utviklet for de nevnte analysene, er klar over fordelene og ulempene med disse analysene, og kunne følge mer avanserte kurs innen disse feltene.

 • Forelesninger og dataøvinger.
 • Studentene får støtte gjennom undervisningen, praktiske øvinger, og plenumsdiskusjoner.
 • Emnet er basert på forelesningsnotater.
 • STAT200.
 • Muntlig eksamen A-F. Øvelser må leveres inn på Canvas før eksamensresultatene gis.

  Muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Det blir brukt ekstern sensor for å sikre kvaliteten av eksamineringa, og på denne måten sikre at kvaliteten på kurset er så god som mulig.
 • Alle selvstendige oppgaver må inlevereres på Canvas.
 • 52 timer.
 • Realfag