Course code BIN300

BIN300 Statistisk genomforskning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Theo Meuwissen
Medvirkende: Odd Arne Rognli, Aasmund Bjørnstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
- Kartlegging av enkle gener og markører - Kartlegging av QTL - Fin skala kartlegging av QTL basert linkage ulikevekt - Marker assisted selection - Genomic selection
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne vurdere fordeler og ulemper ved:- alternativ kartlegging av gener og QTL, - alternativ design og metoder for analysering av finkartlegging av gener alternative metoder for gen oppdaging, og genomic selection. Studentene skal få tilstrekkelig kunnskap til å følge mer viderekommende kurs i disse fagområdene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og dataøvinger.
Læringsstøtte:
Studentene får støtte gjennom undervisningen.
Pensum:
Emnet er basert på forelesningsnotater.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT200 eller HFX300.
Obligatorisk aktivitet:
Alle selvstendige oppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen A-F
Sensor:
Det blir brukt ekstern sensor for å sikre kvaliteten av eksamineringa, og på denne måten sikre at kvaliteten på kurset er så god som mulig. Individuell vurdering av de skriftlige eksamensbesvarelsene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
52 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått