Course code BIN300

BIN300 Statistisk genomforskning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen
Medvirkende: Mallikarjuna Rao Kovi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
- Kartlegging av enkle gener og markører - Kartlegging av QTL - Fin skala kartlegging av QTL basert linkage ulikevekt - Marker assisted selection - Genomic selection
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene kan beskrive: (i) alternative metoder og eksperimentelle design for kartlegging av gener og QTL, (ii) alternative metoder for genomisk prediksjon av avlsverdier til individer, (iii) alternative metoder for analyse av (RNA) sekvensdata.

Ferdigheter:

Studentene kan (finskala) kartlegge gener og QTL, predikere genomiske avlsverdier og analysere (RNA) sekvensdata.

Generell kompetanse:

Studentene utvikler analytiske tilnærminger til statistisk design for QTL-kartlegging, dataanalyser av gen-uttrykk og genomiske data. Studentene skal tilegne seg tilstrekkelig kunnskap for å oppfatte mekanikken til programvare utviklet for de nevnte analysene, er klar over fordelene og ulempene med disse analysene, og kunne følge mer avanserte kurs innen disse feltene.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og dataøvinger.
Læringsstøtte:
Studentene får støtte gjennom undervisningen, praktiske øvinger, og plenumsdiskusjoner.
Pensum:
Emnet er basert på forelesningsnotater.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT200.
Obligatorisk aktivitet:
Alle selvstendige oppgaver.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen A-F
Sensor:
Det blir brukt ekstern sensor for å sikre kvaliteten av eksamineringa, og på denne måten sikre at kvaliteten på kurset er så god som mulig.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
52 timer.
Eksamensdetaljer: Muntlig prøve: Bokstavkarakterer