B15-PV Bacheloroppgave

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Lars Olav Brandsæter

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:375 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Kan tas både i høstparallell og vårparallell

Om dette emnet

Bachelorstudenter på plantevitenskap har mulighet til å skrive en valgfri bacheloroppgave. Oppgaven skal være innen et plantevitenskapelig tema basert på en problemstilling utarbeidet i samarbeid med veileder(-e). Bacheloroppgaven er et selvstendig akademisk arbeid tilsvarende et halvt semesters omfang, og kan inkludere litteraturstudie, laboratoriearbeid, feltarbeid, bearbeiding og analyse av data. Bacheloroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten får veiledning i dette arbeidet.

Dette lærer du

Kunnskap: Etter å ha skrevet en 15 stp. bacheloroppgave, har studenten kunnskap om et spesifikt tema og relevante teorier, prosesser, verktøy og metoder.

Ferdigheter: Studenten har ferdigheter i å finne, vurdere og henvise til informasjon, og framstille dette slik at det belyser problemstillingen. Videre har studenten ferdigheter i å anvende faglig kunnskap, treffe begrunnede valg og behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse: Studenten har under veiledning fått kompetanse i å planlegge og gjennomføre et selvstendig prosjekt, samt formidling av faglige problemstillinger.

 • Veiledning: Studenten har normalt krav på 20 timers veiledning i forbindelse med en 15 studiepoengs bacheloroppgave, som også skal omfatte veileders andel av sensuren.

  Student og veileder må skrive en kontrakt for oppgaven, som godkjennes av ansvarlig fakultet. Kontrakten inneholder både prosjekt- og fremdriftsplan, samt informasjon om studentens og veilederens ansvar og forpliktelser. Kontrakten skal være levert studieveileder ved fakultetet før arbeidet med oppgaven starter.

 • Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
 • Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
 • En skriftlig oppgave teller 100%.

  En godkjent oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor brukes i vurdering av oppgaven.
 • Utfylt kontrakt mellom student og veileder(-e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med bacheloroppgaven kan starte.
 • Studenter på andre bachelorprogram ved NMBU er også velkommen til å skrive en bacheloroppgave ved BIOVIT.
 • 3 års bachelorstudenter ved NMBU.
 • Realfag