Course code B15-HV

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
AOS233 Strategiske prosesser og beslutningstaking EN 10
BUS313 Strategisk økonomistyring NO 10
LAA361 Strategisk landskapsplanlegging - modul I NO 10
LAA360 Strategisk landskapsplanlegging NO 20
BUS310 Strategiimplementering og prestasjonsmåling NO 5
BUS305 Strategianalyse og strategiformulering EN 5
APL260 Store europeiske byer NO 5
LAA310 Store anlegg og utbyggingsprosjekter i landskapet NO 15
LAA250 Stedsutvikling EN, NO 20
ECN303 Statistiske metoder for politikkvirkninger EN 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
BIN300 Statistisk genomforskning EN 10
STAT300 Statistisk dataanalyse EN 10
VETPOP-100 Statistikk med epidemiologi NO 6
STAT100 Statistikk NO 10
FYS110 Statikk NO 5
EDS387 Stat og sivilt samfunn i utvikling og miljøforvaltning i India EN 15
FYS376 Solenergi NO 10
SMDHM07-200 Smådyrmedisin NO 8.3
VET315 Smådyr- og hestemedisin NO 16.5
VETDIF SMVER Smittevernkurs fellesdel differensiering NO 3.5
VET322 Smittevern NO 2
EDS275 Skrivekurs EN 10
SKS300 Skogøkologi NO 10
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SKS303 Skogskjøtsel NO 15
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 10
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
RØP320 Skogbiometri NO 5
SKOG220 Skogbehandling og skogproduksjon NO 15
BUS160 Skatterett for økonomer NO 5
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF230 Sjømat, styring av forsyningskjede, miljø og ressurser EN 7.5
THT280 Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning NO 15
MVI340 Sensorisk analyse og forbrukeraksept EN, NO 5
MVI240 Sensorisk analyse EN, NO 5
LAA312 Seminar i landskapsarkitekturteori NO 5
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling EN, NO 5
GMSK300 Satellittkartlegging EN, NO 10
GMSG200 Satellittgeodesi EN, NO 5
GMSG210 Satellittbasert stedfesting NO 5
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder EN, NO 10
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10