Course code B15-HV

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
MATH290 Reell analyse EN, NO 10
MATH280 Anvendt lineær algebra EN, NO 10
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller EN, NO 10
MVI281 Næringsmiddelteknologi II NO 10
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger NO 10
MATH112 Kalkulus 2 NO 10
MATH111 Kalkulus 1 NO 10
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
LNG240 Academic Writing EN 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
LAØ370 Landskapsøkologi EN 10
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen EN 10
LAA361 Strategisk landskapsplanlegging - modul I NO 10
LAA321 Restaurering, bevaring og utvikling - hage/park eller kulturlandskap EN, NO 10
LAA320 Utebelysning NO 10
LAA307 Planlegging av gravplasser NO 10
MVI280 Næringsmiddelteknologi I NO 10
MVI292 Immunsystemet, mat og helse EN, NO 10
PPFO402 Forskerens egen utvikling NO 10
PHG113 Landskapsplanter -grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi NO 10
PLV321 Plantepatologi EN 10
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
PJH350 Produksjonsfysiologi i veksthus EN, NO 10
PJH340 Kvalitet i matplanter EN, NO 10
PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap NO 10
PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II EN 10
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon NO 10
PHI100 Examen philosophicum NO 10
PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie NO 10
PHG315 Prosjektoppgave i grøntanlegg og landskapspleie II NO 10
PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel NO 10
PHG112 Natur og livskvalitet - bruk av dyr, planter, skog og landskap NO 10
MVI310 Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: struktur og funksjonalitet EN, NO 10
NATF340 Forvaltning av ferskvannsfisk NO 10
NATF330 Viltforvaltning NO 10
NATF320 Tropisk økologi og naturforvaltning EN 10
NATF260 Tverrfaglig konsekvensanalyse NO 10
NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning NO 10
MVI483 Meieriteknologi EN, NO 10
MVI480 Prosessteknologi EN, NO 10
MVI385 Produktutvikling EN, NO 10
MVI384 Funksjonelle næringsmidler: bioaktive komponenter i mat EN, NO 10
MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk EN, NO 10
MVI322 Patogene mikroorganismer EN, NO 10
MVI320 Fisketeknologi NO 10
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
HFX400 PhD-kurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi EN, NO 10
EIE310 Eiendomsmarked og analyse NO 10
DYR202 Forsøksdyrlære NO 10
ECN222 Makroøkonomi II NO 10