Detaljer om emnet B15-DS

B15-DS Bacheloroppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Medvirkende: Esben Leifsen, Ian Bryceson, Kirsti Stuvøy
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: See English course description. 
Undervises i periode:
See English course description. 
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: B-IEDS
Emnets innhold:
See English course description. 
Læringsutbytte:
See English course description. 
Læringsaktiviteter:
See English course description. 
Læringsstøtte:
See English course description. 
Pensum:
See English course description. 
Forutsatte forkunnskaper:
See English course description. 
Anbefalte forkunnskaper:
See English course description. 
Obligatorisk aktivitet:
See English course description. 
Vurderingsordning:
See English course description. 
Sensor:
 Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
See English course description. 
Undervisningstid:
15 timer veiledning
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått