Course code B15-DS

B15-DS Bacheloroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Medvirkende: Ian Bryceson, Kirsti Stuvøy
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått