Course code B15-AA

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
FHV314 Lokalt miljøretta helsevern NO 5
FEP202 Betydningen av insekter og sopper i skogen NO 5
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær NO 5
EIE280 Land rights NO 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
GMGD230 Marin geodesi NO 5
GMGM200 Geomatikk og samfunn NO 5
INN410 Industrieller rettigheter (PhD-kurs) EN 5
HFX256 Småfe: avl, ernæring og etologi NO 5
INN310 Industrielle rettigheter EN 5
INN301 Nyskaping NO 5
INN271 Bærekraftig entreprenørskap NO 5
INN200 Økonomistyring NO 5
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling NO 5
IND300 Eksperter i team NO 5
IND230 Kvalitetsstyring NO 5
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt NO 5
HFX407 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon EN 5
HFX400 Ph.d. emne i Ernæringsfysiologi EN 5
HFX307 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon EN 5
HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
GMLM102 Grunnleggende landmåling NO 5
HFX207 Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland EN 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
HFX204 Reindrift NO 5
HFX133 Utfordringer for framtidas matproduksjon NO 5
HFX131 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturprodukjson NO 5
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
HFA304-B Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 5
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen EN, NO 5
HET212 Dyrenes termoregulering og ventilasjon i husdyrrom NO 5
HET203 Dyrevelferd NO 5
HET201 Husdyretologi NO 5
GMPE340 Kalmanfilter og sensorintegrasjon EN, NO 5
IND240 Usikkerhetsstyring i prosjekt NO 5
MINA302 Introduksjon til masterstudiet i miljø og naturressurser EN, NO 5
MAST301 Planlegging av masteroppgaven for By- og regionplanlegging EN, NO 5
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN 5
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs NO 5
THT100 Kommunalteknikk NO 5
TEL100 Elektronisk prototyping NO 5
TBA270B Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 5
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong NO 5
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre NO 5
TBA201 Geoteknikk NO 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
STAT370 Utvalgte emner i statistikk. EN, NO 5