Course code B15-AA

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2018 - 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
FYS241 Miljøfysikk NO 10
PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning EN, NO 10
FYS230 Elektroteknikk NO 10
PPFO402 Forskerens egen utvikling NO 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme NO 10
FYS101 Mekanikk NO 10
FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger EN 10
FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi EN 10
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer EN 10
FORN310 Bioenergi NO 10
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer NO 10
FORN200 Energisystemer og -teknologier NO 10
FORN100 Energi, miljø og samfunn NO 10
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
FMI312 Human miljøkjemi EN, NO 10
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon NO 10
PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie NO 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
MATH111 Kalkulus 1 NO 10
JUS310 Rettigheter i fast eiendom NO 10
LAA361 Strategisk landskapsplanlegging - modul I NO 10
LAA370 Landskapsøkologi EN 10
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen NO 10
JORD310 Globale og lokale forurensninger EN, NO 10
LNG240 Academic Writing EN 10
MATH-INF110 Grunnleggende dataanalyse NO 10
JORD210 GIS og dynamisk modellering i jord EN 10
JORD200 Jord, vegetasjon og landskap EN 10
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
MATH112 Kalkulus 2 NO 10
LAA320 Utebelysning - Lysdesign NO 10
INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter NO 10
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger NO 10
INN355 Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser EN 10
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller EN, NO 10
INN331 Internship (10 stp.) NO 10
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller EN, NO 10
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder EN, NO 10
MATH280 Anvendt lineær algebra EN, NO 10
MATH290 Reell analyse EN, NO 10
MATH310 Utvalgte emner i anvendt matematikk EN 10
INF250 Bildeanalyse EN, NO 10
LAA321 3D Visualisering av historisk landskap NO 10
KJB200 Biokjemi NO 10
INF221 Informatikk for datavitere EN, NO 10
KJM311 Organisk spektroskopi EN, NO 10
LAA216 Konstruksjonsteknikk NO 10