Course code AQX251

AQX251 Bærekraft og dyrevelferd i akvakultur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Turid Mørkøre
Medvirkende: Odd Ivar Lekang, Hans-Christian Teien, Åshild Gunilla Ergon, Øystein Evensen, Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/ vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Master- og bachelorstudenter ved NMBU, studenter i NOVA-samarbeidet
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i sentrale tema innen oppdrett av fisk, skalldyr og alger i Norge og internasjonalt. Herunder ulike produksjonsformer, driftsforhold, miljø, forebyggende helse, fiskevelferd, reproduksjon, fôr og fôring samt produktkvalitet.

God fiskevelferd er en forutsetning for bærekraftig oppdrett. Bærekraft og fiskevelferd vil være sentrale tema gjennom hele kurset.

Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Gjennom kurset vil studentene lære hvordan teoretisk kunnskap kan anvendes i ulike praktiske eksempler. Videre blir studentene gjort kjent med fordeler og konsekvenser av å bruke biologisk kunnskap i en produksjonssituasjon.
  • Kunnskap om produksjon av fisk, skalldyr og makroalger som grunnlag for bærekraftig havbruk
  • Kunnskap om faktorer som påvirker fiskevelferd gjennom produksjonen

Ferdigheter

  • Forstå hvordan oppdrettsmiljøet påvirker produksjonsparametere og fiskevelferden
  • Forstå hvordan det omkringliggende miljøet påvirkes av oppdrettsvirksomheten
  • Kunne vurdere velferdsegenskaper hos fisk i oppdrett og kjenne til tiltak som kan forbedre velferd
  • Være i stand til å formidle forskningsbasert kunnskap om bærekraft og fiskevelferd

Generell kompetanse

Ha god oversikt og faktorer som har betydning for bærekraft og fiskevelferd i oppdrett gjennom produksjonen

Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger, demonstrasjoner og øvinger. Kurset har også en utferd til ulike oppdrettsbedrifter på Vestlandet.
Læringsstøtte:
I tillegg til forelesninger, får studentene veiledning i oppgaveskriving og presentasjon, samt praktiske øvelser
Pensum:
Relevant litteratur og presentasjoner fra forelesningen blir gjort tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i biologi.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Ekskursjon, øvinger på fiske-laboratorium, presentasjon
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen A-F
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Ekskursjon gjennomføres dersom smittesituasjonen tillater det
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
-
Overlapp:
Fullstendig overlapp med AQF200
Undervisningstid:
Emnet gis i augustblokka med forelesninger, øvinger og presentasjon
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer