Course code AQX251

AQX251 Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Turid Mørkøre
Medvirkende: Odd Ivar Lekang, Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/ vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Master- og bachelorstudenter ved NMBU, studenter i NOVA-samarbeidet
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i sentrale tema innen norsk fisk og fiskeoppdrett. Herunder ulike produksjonsformer i ferskvann og sjø, vannkvalitet, forebyggende helse, fiskevelferd, reproduksjon, fôr og fôring samt produktkvalitet.
Læringsutbytte:
Gjennom kurset vil studentene få se hvordan teoretisk kunnskap kan anvendes i ulike praktiske eksempler. Videre blir studentene gjort kjent med fordelene og konsekvensene av å bruke biologisk kunnskap i en produksjonssituasjon.
Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger, demonstrasjoner og øvinger. Kurset har også en utferd til ulike oppdrettsbedrifter på Vestlandet.
Læringsstøtte:
I tillegg til forelesninger, får studentene veiledning i oppgaveskriving og presentasjon, samt praktiske øvelser
Pensum:
Relevant litteratur og presentasjoner fra forelesningen  blir gjort tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i biologi.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Ekskursjon, øvinger på fiske-laboratorium, prosjektoppgave
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen A-F
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Det blir dessverre ingen ekskursjon til Vestlandet grunnet covid19 situasjonen i 2020.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
-
Overlapp:
Fullstendig overlapp med AQF200
Undervisningstid:
Emnet gis augustblokka med forelesninger, øvinger og fordypningsoppgave (praktisk eller litteratur).
Eksamensdetaljer: :