AQX251 Bærekraft og dyrevelferd i akvakultur

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Turid Mørkøre

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode: Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.

Om dette emnet

Emnet gir en innføring i sentrale tema innen oppdrett av fisk, skalldyr og alger i Norge og internasjonalt. Herunder ulike produksjonsformer, driftsforhold, miljø, forebyggende helse, fiskevelferd, reproduksjon, fôr og fôring samt produktkvalitet.

God fiskevelferd er en forutsetning for bærekraftig oppdrett. Bærekraft og fiskevelferd vil være sentrale tema gjennom hele kurset.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Gjennom kurset vil studentene lære hvordan teoretisk kunnskap kan anvendes i ulike praktiske eksempler. Videre blir studentene gjort kjent med fordeler og konsekvenser av å bruke biologisk kunnskap i en produksjonssituasjon
 • Kunnskap om produksjon av fisk, skalldyr og makroalger som grunnlag for bærekraftig havbruk (hovedvekt på laksefisk)
 • Kunnskap om faktorer som påvirker fiskevelferd gjennom produksjonen

Ferdigheter

 • Forstå hvordan oppdrettsmiljøet påvirker produksjonsparametere og fiskevelferden
 • Forstå effekten av det omkringliggende oppdrettsmiljøet
 • Kunne vurdere velferdsegenskaper hos fisk i oppdrett og kjenne til tiltak som kan forbedre velferd
 • Være i stand til å formidle forskningsbasert kunnskap om bærekraft og fiskevelferd

Generell kompetanse

Ha god oversikt om faktorer som har betydning for bærekraft og fiskevelferd i oppdrett gjennom produksjonen

 • Emnet består av forelesninger, demonstrasjoner og øvinger. Kurset har også en utferd til ulike oppdrettsbedrifter.
 • I tillegg til forelesninger, får studentene veiledning i oppgaveskriving og presentasjon, samt praktiske øvelse
 • Relevant litteratur og presentasjoner fra forelesningen blir gjort tilgjengelig i Canvas.
 • Grunnleggende kunnskaper i biologi.
 • Muntlig eksamen A-F

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor deltar på muntlig eksamen.
 • Ekskursjon og øvelse
 • AQX251 er adgangsbegrenset (30 plasser).
 • Emnet gis i augustblokka med forelesninger, ekskursjon og øving
 • Master- og bachelorstudenter ved NMBU, studenter i NOVA-samarbeidet