Course code AQX251

AQX251 Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Turid Mørkøre
Medvirkende: Odd Ivar Lekang, Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/ vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Master- og bachelorstudenter ved NMBU, studenter i NOVA-samarbeidet
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i sentrale tema innen norsk fisk og fiskeoppdrett. Herunder ulike produksjonsformer i ferskvann og sjø, vannkvalitet, forebyggende helse, fiskevelferd, reproduksjon, fôr og fôring samt produktkvalitet.
Læringsutbytte:
Gjennom kurset vil studentene få se hvordan teoretisk kunnskap kan anvendes i ulike praktiske eksempler. Videre blir studentene gjort kjent med fordelene og konsekvensene av å bruke biologisk kunnskap i en produksjonssituasjon.
Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger, demonstrasjoner og øvinger. Kurset har også en utferd til ulike oppdrettsbedrifter på Vestlandet.
Læringsstøtte:
I tillegg til forelesninger, får studentene veiledning i oppgaveskriving og presentasjon, samt praktiske øvelser
Pensum:
Relevant litteratur og presentasjoner fra forelesningen  blir gjort tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i biologi.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Ekskursjon, øvinger på fiske-laboratorium, prosjektoppgave
Vurderingsordning:
Oppgaveinnlevering
Sensor:
Ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
-
Overlapp:
Fullstendig overlapp med AQF200
Undervisningstid:
Emnet gis augustblokka med forelesninger, øvinger og fordypningsoppgave (praktisk eller litteratur).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått