Course code AQX251

AQX251 Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/ vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Master- og bachelorstudenter i akvakultur ved NMBU, studenter i NOVA-samarbeidet
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i sentrale tema innen fisk og fiskeoppdrett. Særlig fokus er på forebyggende helse, men dekker også stressrespons, reproduksjon, produktkvalitet, produksjonsmåter og vannkvalitet.
Læringsutbytte:
Gjennom kurset vil studentene få se hvordan teoretisk kunnskap kan anvendes i ulike praktiske eksempler. Videre blir studentene gjort kjent med fordelene og konsekvensene av å bruke biologisk kunnskap i en produksjonssituasjon.
Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger, demonstrasjoner og øvinger. Kurset har også en utferd til ulike oppdrettsbedrifter i Bergensregionen.
Læringsstøtte:
Lærerne vil være tilgjengelige for læringsstøtte under feltuken, øvingene og demonstrasjonene. Lærerne gir også støtte via nett og e-post.
Pensum:
Forelesningsnotater og tilleggslitteratur som blir gjort tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad innen naturvitenskap.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger, demonstrasjoner og prosjekt.
Vurderingsordning:
Oppgaveinnlevering
Sensor:
Ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
-
Overlapp:
Fullstendig overlapp med AQF200
Undervisningstid:
Emnet gis augustblokka med forelesninger, mindre øvinger og et personlig litteraturprosjekt.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått