Course code AQX251

AQX251 Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning i augustblokka, undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Siste gang: 2018V
Fortrinnsrett: Masterstudenter i akvakultur ved NMBU og studenter i NOVA-samarbeidet
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i sentrale tema innen fisk og fiskeoppdrett. Særlig fokus er på fysiologi og forebyggende helse, men dekker også reproduksjon, anatomi, stressrespons, produktkvalitet, produksjonsmåter og vannkvalitet.
Læringsutbytte:
Gjennom kurset vil studentene få se hvordan teoretisk kunnskap kan anvendes i ulike praktiske eksempler. Videre blir studentene gjort kjent med fordelene og konsekvensene av å bruke biologisk kunnskap i en produksjonssituasjon.
Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger, demonstrasjoner og øvinger. Kurset har også en utferd til ulike oppdrettsbedrifter i Bergensregionen.
Læringsstøtte:
Lærerne vil være tilgjengelige for læringsstøtte under feltuken, øvingene og demonstrasjonene. Lærerne gir også støtte via nett og e-post.
Pensum:
Forelesningsnotater og tilleggslitteratur som blir gjort tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad innen naturvitenskap.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger, demonstrasjoner og prosjekt.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
-
Overlapp:
Fullstendig overlapp med AQF200
Undervisningstid:
Emnet begynner i augustblokka med forelesninger, mindre øvinger og et personlig litteraturprojekt. I høstparallellen blir det gitt 2 timer forelesninger pr. uke, som avsluttes med skriftlig eksamen.
Eksamensdetaljer: :