Detaljer om emnet AQX251

AQX251 Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning i augustblokka, undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Masterstudenter i akvakultur ved NMBU og studenter i NOVA-samarbeidet
Emnets innhold:
Kurset gir en innføring i sentrale tema innen fisk og fiskeoppdrett. Særlig fokus er på fysiologi og forebyggende helse, men dekker også reproduksjon, anatomi, stressrespons, produktkvalitet, produksjonsmåter og vannkvalitet.
Læringsutbytte:
Gjennom emnet vil studentene få se hvordan ulik basiskunnskap vil innvirke på løsninger i ulike praktiske eksempler. Videre blir studentene gjort kjent med konsekvensene av å bruke biologisk kunnskap i en produksjonssituasjon.
Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger, demonstrasjoner og øvinger. Kurset har også en utferd til ulike oppdrettsbedrifter i Bergensregionen.
Læringsstøtte:
Lærerne vil være tilgjengelige for læringsstøtte under feltuken, øvingene og demonstrasjonene. Lærerne gir også støtte via nett og e-post.
Pensum:
Forelesningsnotater og tilleggslitteratur som blir gjort tilgjengelig på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad innen naturvitenskap.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger, demonstrasjoner og prosjekt.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
-
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Emnet begynner i augustblokka med forelesninger, mindre øvinger og et personlig litteraturprojekt. I høstparallellen blir det gitt 2 timer forelesninger pr. uke, som avsluttes med skriftlig eksamen.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått