Course code AQX251

AQX251 Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Masterstudenter i akvakultur ved NMBU og studenter i NOVA-samarbeidet
Emnets innhold:
Emnet består av en teoridel ved forelesninger og demonstrasjoner som skal gi studentene en innføring i emnets tema. Studentene får praktisk trening gjennom små oppgaver og prosjekter i felt. I det siste prosjektet skal studentene aktivt søke kunnskap utenfor hva som er gitt ved forelesninger og demonstrasjoner.
Læringsutbytte:
Emnet vil gi studentene en innføring i fiskens fysiologi, anatomi og helse. Gjennom emnet vil studentene få bruke denne teorien i praktiske eksempler. Videre blir studentene gjort kjent med konsekvensene av å bruke biologisk kunnskap i en produksjonssituasjon.
Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger, demonstrasjoner og øvinger. Studentene skal lage en virtuell gård, dette for å forstå konsekvensene for produksjonen ved endringer i miljø- og produksjonsfaktorene.
Læringsstøtte:
Lærerne vil være tilgjengelige for læringsstøtte under feltuken, øvingene og demonstrasjonene. Lærerne gir også støtte via nett og e-post.
Pensum:
Fastsettes av den enkelte lærer.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad innen naturvitenskap.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger, demonstrasjoner, feltuker og prosjekt.
Vurderingsordning:
Prosentkravet for å bestå skriftlig eksamen er satt til 60 %.
Sensor:
Oppgaven til skriftlig eksamen og fasit utarbeides i samarbeid med ekstern sensor.
Merknader:
Dette emnet er en del av NOVA-nettverkets mastergrads introduksjonsblokk. Andre emner inkludert i denne blokken er AQB200, AQN251 og AQT254. Emnet gis i samarbeid med partnerne i nettverket. Emnet tillater fjernundervisning. De viktigste forelesningene gis via interaktiv videolink eller er tilgjengelige på internett. Litteratur, forelesningsmateriale og prosjektoppgaver legges ut på internett. Lærere vil være tilgjengelige på e-post og interaktive internettsamlinger.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Emnet begynner i augustblokka med forelesninger, mindre øvinger og et personlig litteraturprojekt. I høstparallellen blir det gitt 2-4 timer forelesninger pr. uke, som avsluttes med skriftlig eksamen. Det vil ikke bli gitt forelesninger i vårsemesteret eller januarblokka. Emnet fullføres med en ny feltuke i mai/juni, i samkjøring med NOVA. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av den siste feltuken.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått