Course code AQX251

AQX251 Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Masterstudenter i akvakultur ved NMBU og studenter i NOVA-samarbeidet
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet består av en teoridel ved forelesninger og demonstrasjoner som skal gi studentene en innføring i emnets tema. Studentene får praktisk trening gjennom små oppgaver og prosjekter i felt. I det siste prosjektet skal studentene aktivt søke kunnskap utenfor hva som er gitt ved forelesninger og demonstrasjoner.
Læringsutbytte:
Emnet vil gi studentene en innføring i fiskens fysiologi, anatomi og helse. Gjennom emnet vil studentene få bruke denne teorien i praktiske eksempler. Videre blir studentene gjort kjent med konsekvensene av å bruke biologisk kunnskap i en produksjonssituasjon.
Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger, demonstrasjoner og øvinger. Studentene skal lage en virtuell gård, dette for å forstå konsekvensene for produksjonen ved endringer i miljø- og produksjonsfaktorene.
Læringsstøtte:
Lærerne vil være tilgjengelige for læringsstøtte under feltuken, øvingene og demonstrasjonene. Lærerne gir også støtte via nett og e-post.
Pensum:
Fastsettes av den enkelte lærer.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad innen naturvitenskap.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger, demonstrasjoner, feltuker og prosjekt.
Vurderingsordning:
Prosentkravet for å bestå skriftlig eksamen er satt til 60 %.
Sensor:
Oppgaven til skriftlig eksamen og fasit utarbeides i samarbeid med ekstern sensor.
Merknader:
Dette emnet er en del av NOVA-nettverkets mastergrads introduksjonsblokk. Andre emner inkludert i denne blokken er AQB200, AQN251 og AQT254. Emnet gis i samarbeid med partnerne i nettverket. Emnet tillater fjernundervisning. De viktigste forelesningene gis via interaktiv videolink eller er tilgjengelige på internett. Litteratur, forelesningsmateriale og prosjektoppgaver legges ut på internett. Lærere vil være tilgjengelige på e-post og interaktive internettsamlinger.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Emnet begynner i augustblokka med forelesninger, mindre øvinger og et personlig litteraturprojekt. I høstparallellen blir det gitt 2-4 timer forelesninger pr. uke, som avsluttes med skriftlig eksamen. Det vil ikke bli gitt forelesninger i vårsemesteret eller januarblokka. Emnet fullføres med en ny feltuke i mai/juni, i samkjøring med NOVA. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av den siste feltuken.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått