Course code AQX100

AQX100 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Turid Mørkøre
Medvirkende: Alf-Helge Aarskog, Einar Wathne, Simen Rød Sandve, Øystein Ahlstrøm
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
45
Undervises i periode:
Augustblokk
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: B-AKVA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir et innblikk i norsk akvakulturproduksjon og annen matproduksjon i Norge. Undervisningen består av demonstrasjoner på utferder, og forelesninger av lærere og innflytelsesrike representanter fra næringslivet. Dere vil også å få prøve dere på undervisning av hverandre, gjennom presentasjoner av oppgaver fra et akvakulturrelatert tema. Informasjon om jobbmuligheter innen ulike sektorer, vil være en naturlig del av kurset. Dere vil høre om næringslivetets kunnskapsbehov, som kan gi inspirasjon til hvilken retning dere ønsker videre i akvakulturstudien, som etter hvert gir mulighet for fordypning innenfor produksjonsbiologi, avl og genombiologi, fôr og ernæring, akvakulturteknikk/ RAS, økonomi, produktkvalitet og økonomi/forretningsutvikling. På kurset blir dere kjent med foreleserne og hverandre - så studentlivet på NMBU blir faglig fruktbart, med høy trivselsfaktor.  
Læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Basiskunnskaper om akvakultur og annen matproduksjon, med tilhørende næringsaktiviteter, offentlig forvaltning og arealressurser i Norge
  • Kunnskap om utfordringer for framtidig husdyr- og akvakulturproduksjon og forskning
  • Innføring i bærekraftsbegrepet og livsløpsanalyser (LCA) 

Ferdigheter

  • Organisere og skrive en rapport om et oppgitt tema - dette vil være nyttig kunnskap for det videre studiet
  • Innføring i vitenskapelig prosess, hypotesetesting, statistikk

Generell kompetanse

  • Grunnleggende kjennskap til norsk fiskeoppdrett og husdyrproduksjon, innhenting av kunnskap og organisering av denne i en presentasjon for medstudenter 
Læringsaktiviteter:
Demonstrasjoner, besøk hos produsenter og bedrifter, forelesinger og presentasjon av oppgaver fra medstudenter.
Læringsstøtte:
Presentasjoner, websider og samtaler med lærere og studenter med praktisk erfaring fra akvakulturproduksjon.
Pensum:
Ikke skriftlig pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
Realfagskompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Realfagskompetanse
Obligatorisk aktivitet:
Utferder og innlevering av oppgavebesvarelser
Vurderingsordning:
Mappevurdering. Rapporter fra utferder og presentasjoner danner grunnlag for vurdering. Bestått-Ikke bestått
Sensor:
Benyttes ved sensur av rapportene
Merknader:
Emnet vil også ha en del fellesundervisning med introduksjonskurset for husdyrfag og noe felles undervisning med introduksjonskurset for plantevitenskap og biologi.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Samkjøres med HFX131. Noe til senere produksjonskurs
Undervisningstid:
30 timer
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått