Course code AQX100

AQX100 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Turid Mørkøre
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
45
Undervises i periode:
August blokk
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: B-AK
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir et innblikk i norsk akvakulturproduksjon og annen matproduksjon i Norge. Undervisningen består av demonstrasjoner på utferder, og forelesninger av lærere og innflytelsesrike representanter fra næringslivet. Dere vil også å få prøve dere på  undervisning av hverandre, gjennom presentasjoner av oppgaver fra et akvakulturrelatert tema. Informasjon om jobbmuligheter innen ulike sektorer, vil være en naturlig del av kurset. Dere vil høre om næringslivetets kunnskapsbehov, som kan gi inspirasjon til hvilken retning dere ønsker videre i akvakulturstudien, som etter hvert gir mulighet for fordypning innenfor produksjonsbiologi, avl og genombiologi, fôr og ernæring, akvakulturteknikk/ RAS, økonomi, produktkvalitet og økonomi/forretningsutvikling. På kurset blir dere blir kjent med foreleserne og hverandre - så studentlivet på NMBU blir faglig fruktbart, med høy trivselsfaktor.  
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Basiskunnskaper om akvakultur og annen matproduksjon, med tilhørende næringsaktiviteter, offentlig forvaltning og arealressurser i Norge.

Kunnskap om utfordringer for framtidig husdyr- og akvakulturproduksjon og forskning.

Innføring i bærekraftsbegrepet og livsløpsanalyser (LCA) 

Ferdigheter

Organisere og skrive en rapport om et oppgitt tema - dette vil være nyttig kunnskap for det videre studium.

Innføring i vitenskapelig prosess, hypotesetesting, statistikk

Generell kompetanse

Grunnleggende kjennskap til norsk fiskeoppdrett og husdyrproduksjon, innhenting av kunnskap og organisering av denne i en presentasjon for medstudenter 

Læringsaktiviteter:
Demonstrasjoner, besøk hos produsenter og bedrifter, forelesinger og presentasjon av oppgaver fra medstudenter.
Læringsstøtte:
Presentasjoner, websider og samtaler med lærere og studenter med praktisk erfaring fra akvakulturproduksjon.
Pensum:
Ikke skriftlig pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
Realfagskompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Realfagskompetanse
Obligatorisk aktivitet:
Utferder og innlevering av oppgavebesvarelser
Vurderingsordning:
Mappevurdering. Rapporter fra utferder og presentasjoner danner grunnlag for vurdering. Bestått-Ikke bestått
Sensor:
Benyttes ved sensur av rapportene
Merknader:
Emnet vil også ha en del fellesundervisning med introduksjonskurset for husdyrfag og noe felles undervisning med introduksjonskurset for plantefag
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Samkjøres med HFX131. Noe til senere produksjonskurs
Undervisningstid:
30 timer
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått