AQX100 Introduksjon til norsk akvakulturproduksjon

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Liv Torunn Mydland

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:45

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Augustblokk

Om dette emnet

Kurset gir et innblikk i norsk akvakulturproduksjon og annen matproduksjon i Norge. Undervisningen består av demonstrasjoner på utferder, og forelesninger av lærere og innflytelsesrike representanter fra næringslivet. Dere vil også å få prøve dere på undervisning av hverandre, gjennom presentasjoner av oppgaver fra et akvakulturrelatert tema. Informasjon om jobbmuligheter innen ulike sektorer, vil være en naturlig del av kurset. Dere vil høre om næringslivetets kunnskapsbehov, som kan gi inspirasjon til hvilken retning dere ønsker videre i akvakulturstudien, som etter hvert gir mulighet for fordypning innenfor produksjonsbiologi, avl og genombiologi, fôr og ernæring, akvakulturteknikk/ RAS, økonomi, produktkvalitet og økonomi/forretningsutvikling. På kurset blir dere kjent med foreleserne og hverandre - så studentlivet på NMBU blir faglig fruktbart, med høy trivselsfaktor.

Dette lærer du

Kunnskaper

 • Basiskunnskaper om akvakultur og annen matproduksjon, med tilhørende næringsaktiviteter, offentlig forvaltning og arealressurser i Norge
 • Kunnskap om utfordringer for framtidig husdyr- og akvakulturproduksjon og forskning
 • Innføring i bærekraftsbegrepet og livsløpsanalyser (LCA)

Ferdigheter

 • Organisere og skrive en rapport om et oppgitt tema - dette vil være nyttig kunnskap for det videre studiet
 • Innføring i vitenskapelig prosess, hypotesetesting, statistikk

Generell kompetanse

 • Grunnleggende kjennskap til norsk fiskeoppdrett og husdyrproduksjon, innhenting av kunnskap og organisering av denne i en presentasjon for medstudenter
 • Demonstrasjoner, besøk hos produsenter og bedrifter, forelesinger og presentasjon av oppgaver fra medstudenter.
 • Presentasjoner, websider og samtaler med lærere og studenter med praktisk erfaring fra akvakulturproduksjon.
 • Ikke skriftlig pensum.
 • Realfagskompetanse
 • Mappevurdering. Rapporter fra utferder og presentasjoner danner grunnlag for vurdering. Bestått-Ikke bestått

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Benyttes ved sensur av rapportene
 • Utferder og innlevering av oppgavebesvarelser
 • Emnet vil også ha en del fellesundervisning med introduksjonskurset for husdyrfag og noe felles undervisning med introduksjonskurset for plantevitenskap og biologi.
 • 30 timer
 • B-AKVA
 • Samkjøres med HFX131. Noe til senere produksjonskurs
 • GSK