AQT254 Grunnleggende akvakulturteknikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Odd Ivar Lekang

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger, øvelser og hjemmearbeid, ca. 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstprarallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet gir en oversikt over teknisk utstyr som brukes i fiskeoppdrett, hvordan det er bygget opp og hvordan det virker.

Emnet består av tre moduler:

1. Vanntransport: Modulen inkluderer introduksjon til hydrodynamikk, oversikt over typiske rør og rørdeler og introduksjon til vannpumper.

2. Vannkvalitet og vannbehandling: Modulen tar for seg vannkvalitetsparametere, samt vannrensingsutstyr, typisk for fiskeoppdrett. Dette inkluderer partikler, pH, nitrogenforbindelser, gasser i vann, desinfeksjon og oppvarming/nedkjøling.

3. Produksjonsenheter og annet nødvendig utstyr: Ulike produksjonsenheter, inkludert sjømerder, dammer, tanker og klekkeutstyr. Annet utstyr innebefatter blant annet fôringsutstyr og måleinstrumenter.

Dette lærer du

Målet med emnet er å gi studentene en kunnskapsbasis i teknisk utstyr, metoder og systemer som er nødvendig for å kunne drive oppdrett av akvatiske organismer.
  • Det benyttes forelesninger og øvingsoppgaver som læringsmåte. Modeller av komponenter vil også bli gått gjennom for å øke forståelsen.
  • Lærerne som underviseremnet er tilgjengelige i undervisningsperioden via telefon og e-post.
  • informasjon i Canvas eventuelt Lekang, O.I. 2020. Aquaculture engineering (Wiley - Blackwell)
  • Generell studiekompetanse
  • Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 100%
  • Ekstern sensor kvalitetsikrer vurderingsopplegg og eksamensform
  • 2*2 timer per uke fordelt på forelesninger og øvinger gjennom hele semesteret.
  • Bokstavkarakterer
  • GSK