Course code AQT254

AQT254 Grunnleggende akvakulturteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Bjørn Frode Eriksen
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet gir en oversikt over teknisk utstyr som brukes i fiskeoppdrett, hvordan det virker og er bygget opp. Emnet består av tre moduler: 1. Vanntransport og vannbehandling, 2. Produksjonsenheter, 3. Annet nødvendig utstyr.
Læringsutbytte:
Målet med emnet er å gi studentene en kunnskapsbasis i teknisk utstyr, metoder og systemer som er nødvendig for å kunne drive oppdrett av akvatiske organismer.
Læringsaktiviteter:
Det benyttes forelesninger og øvingsoppgaver som læringsmåte. Modeller av komponenter vil også bli gått gjennom for å øke forståelsen.
Læringsstøtte:
Lærerne som underviseremnet er tilgjengelige i undervisningsperioden via telefon og e-post.
Pensum:
Lekang, O.I. 2013. Aquaculture engineering (Wiley - Blackwell) + informasjon i fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i naturvitenskaplige fagdisipliner fra annet universitet/høgskole, eller påbegynt Bachelor ved NMBU.
Anbefalte forkunnskaper:
AQF200, eller tilsvarende.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, øvelser og hjemmearbeid, ca. 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Arbeidsomfanget i emnet består av forelesninger og litteraturstudier som strekker seg over en tre ukers periode som avsluttes med skriftlig eksamen. Det strukturerte opplegget anslås til 8 timer forelesninger og oppgaver per uke med veiledning.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått