Course code AQT254

AQT254 Grunnleggende akvakulturteknikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Bjørn Frode Eriksen
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet gir en oversikt over teknisk utstyr som brukes i fiskeoppdrett, hvordan det virker og er bygget opp. Emnet består av tre moduler: 1. Vanntransport og vannbehandling, 2. Produksjonsenheter, 3. Annet nødvendig utstyr.
Læringsutbytte:
Målet med emnet er å gi studentene en kunnskapsbasis i teknisk utstyr, metoder og systemer som er nødvendig for å kunne drive oppdrett av akvatiske organismer.
Læringsaktiviteter:
Det benyttes forelesninger og øvingsoppgaver som læringsmåte. Modeller av komponenter vil også bli gått gjennom for å øke forståelsen.
Læringsstøtte:
Lærerne som underviseremnet er tilgjengelige i undervisningsperioden via telefon og e-post.
Pensum:
Lekang, O.I. 2013. Aquaculture engineering (Wiley - Blackwell) + informasjon i fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i naturvitenskaplige fagdisipliner fra annet universitet/høgskole, eller påbegynt Bachelor ved NMBU.
Anbefalte forkunnskaper:
AQF200, eller tilsvarende.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, øvelser og hjemmearbeid, ca. 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Arbeidsomfanget i emnet består av forelesninger og litteraturstudier som strekker seg over en tre ukers periode som avsluttes med skriftlig eksamen. Det strukturerte opplegget anslås til 8 timer forelesninger og oppgaver per uke med veiledning.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått