Course code AQT254

AQT254 Grunnleggende akvakulturteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kristoffer Larsen Kvame
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstprarallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en oversikt over teknisk utstyr som brukes i fiskeoppdrett, hvordan det er bygget opp og hvordan det virker.

Emnet består av tre moduler:

1. Vanntransport: Modulen inkluderer introduksjon til hydrodynamikk, oversikt over typiske rør og rørdeler og introduksjon til vannpumper.  

2. Vannkvalitet og vannbehandling: Modulen tar for seg vannkvalitetsparametere, samt vannrensingsutstyr, typisk for fiskeoppdrett. Dette inkluderer partikler, pH, nitrogenforbindelser, gasser i vann, desinfeksjon og oppvarming/nedkjøling. 

3. Produksjonsenheter og annet nødvendig utstyr: Ulike produksjonsenheter, inkludert sjømerder, dammer, tanker og klekkeutstyr. Annet utstyr innebefatter blant annet fôringsutstyr og måleinstrumenter.

Læringsutbytte:
Målet med emnet er å gi studentene en kunnskapsbasis i teknisk utstyr, metoder og systemer som er nødvendig for å kunne drive oppdrett av akvatiske organismer.
Læringsaktiviteter:
Det benyttes forelesninger og øvingsoppgaver som læringsmåte. Modeller av komponenter vil også bli gått gjennom for å øke forståelsen.
Læringsstøtte:
Lærerne som underviseremnet er tilgjengelige i undervisningsperioden via telefon og e-post.
Pensum:
Lekang, O.I. 2013. Aquaculture engineering (Wiley - Blackwell) + informasjon i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetsikrer vurderingsopplegg og eksamensform
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, øvelser og hjemmearbeid, ca. 125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2*2 timer per uke fordelt på forelesninger og øvinger gjennom hele semesteret.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer