Course code AQT254

AQT254 Grunnleggende akvakulturteknikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Håkon Hoel Olsen, Kristoffer Larsen Kvame, Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Kristoffer Larsen Kvame, Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstprarallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Emnets innhold:

Emnet gir en oversikt over teknisk utstyr som brukes i fiskeoppdrett, hvordan det er bygget opp og hvordan det virker.

Emnet består av tre moduler:

1. Vanntransport: Modulen inkluderer introduksjon til hydrodynamikk, oversikt over typiske rør og rørdeler og introduksjon til vannpumper.  

2. Vannkvalitet og vannbehandling: Modulen tar for seg vannkvalitetsparametere, samt vannrensingsutstyr, typisk for fiskeoppdrett. Dette inkluderer partikler, pH, nitrogenforbindelser, gasser i vann, desinfeksjon og oppvarming/nedkjøling. 

3. Produksjonsenheter og annet nødvendig utstyr: Ulike produksjonsenheter, inkludert sjømerder, dammer, tanker og klekkeutstyr. Annet utstyr innebefatter blant annet fôringsutstyr og måleinstrumenter.

Læringsutbytte:
Målet med emnet er å gi studentene en kunnskapsbasis i teknisk utstyr, metoder og systemer som er nødvendig for å kunne drive oppdrett av akvatiske organismer.
Læringsaktiviteter:
Det benyttes forelesninger og øvingsoppgaver som læringsmåte. Modeller av komponenter vil også bli gått gjennom for å øke forståelsen.
Læringsstøtte:
Lærerne som underviseremnet er tilgjengelige i undervisningsperioden via telefon og e-post.
Pensum:
Lekang, O.I. 2013. Aquaculture engineering (Wiley - Blackwell) + informasjon i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 100%
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, øvelser og hjemmearbeid, ca. 125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2*2 timer per uke fordelt på forelesninger og øvinger gjennom hele semesteret.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått