Course code AQQ253

AQQ253 Produktkvalitet Akvakultur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Turid Mørkøre
Medvirkende: Magny Sissel Skinlo Thomassen, Bente Synnøve Ruyter, Ingrid Olesen, Øivind Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Sentrale og dagsaktuelle temaer innen kvalitet på akvakulturprodukter presenteres gjennom forelesninger. Industriens fokus på kvalitetsstyring og kvalitetsproblemer søkes presentert gjennom ekskursjon til aktuelle bedrifter og anvendte forskningsmiljøer. Studenten presenterer sine inntrykk gjennom utarbeidelse av en ekskursjonsrapport hvor praktisk håndtering av kvalitetsspørsmål fokuseres.
Læringsutbytte:
Studenten skal gjennom kurset ha tilegnet seg en solid, grunnleggende teoretisk forståelse av kvalitetsbegrepet og de egenskaper som er med på å bestemme kvaliteten på akvakultur-produkter. Studenten skal også gjennom kurset oppnå god innsikt i ulike analysemetoder og styrings/påvirknings-muligheter for sentrale kvalitetsegenskaper. Studenten vil først tilegne seg en grunnleggende forståelse for kvalitetsbegrepet, definisjoner og behov for måling og styring. Studentene forventes så å tilegne seg detaljert kunnskap knyttet til sentrale sensoriske, ernæringsmessige og teknologiske kvalitetsegenskaper, samt kjennskap til etisk og hygienisk kvalitet. De vil gjennom ekskursjon til bedrifter og anvendte forskningsmiljøer få innsikt i de viktigste prinsipper for styring av kvalitet gjennom produksjonen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, ekskursjon og rapportskriving.
Læringsstøtte:
Studentenes arbeid støttes gjennom kommentarer under ekskursjon og ved rapportutarbeidelse, samt at hovedlærer er tilgengelig for spørsmål angående fag og kurs.
Pensum:
Utvalgte kapitler fra Akvakultur fra merd til marked. Diverse spesialartikler samt PowerPoint-materiale fra forelesninger.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kjemi og biokjemi.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende akvakultur/biologi.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent ekskursjonsrapport.
Vurderingsordning:
Skriftlig flervalgseksamen.
Sensor:
Sensor vil bli brukt til sensur av skriftlige eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
45-50 timer forelesning. 3-4 dagers ekskursjon.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått