AQQ253 Produktkvalitet Akvakultur

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Turid Mørkøre

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.

Om dette emnet

Sentrale og dagsaktuelle temaer innen kvalitet på akvakulturprodukter presenteres gjennom forelesninger. Industriens fokus på kvalitetsstyring og kvalitetsproblemer søkes presentert gjennom ekskursjon til aktuelle bedrifter og anvendte forskningsmiljøer. Studenten presenterer sine inntrykk gjennom utarbeidelse av en ekskursjonsrapport hvor praktisk håndtering av kvalitetsspørsmål fokuseres.

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten skal gjennom kurset ha tilegnet seg en solid, grunnleggende teoretisk forståelse av:

 • Kvalitetsbegrepet og de egenskaper som er med på å bestemme kvaliteten på akvakultur-produkter
 • God innsikt i ulike analysemetoder og styrings/påvirknings-muligheter for sentrale kvalitetsegenskaper
 • Tilegne seg detaljert kunnskap knyttet til sentrale sensoriske, ernæringsmessige og teknologiske kvalitetsegenskaper, samt kjennskap til etisk og hygienisk kvalitet

Ferdigheter

 • Studentene vil gjennom ekskursjon til bedrifter og anvendte forskningsmiljøer få innsikt i de viktigste prinsipper for styring av kvalitet gjennom produksjonen.

Generell kompetanse

 • Tilegne seg en grunnleggende forståelse for kvalitetsbegrepet, definisjoner og behov for måling og styring
 • Forelesninger, ekskursjon og rapportskriving.
 • Studentenes arbeid støttes gjennom kommentarer under ekskursjon og ved rapportutarbeidelse, samt at hovedlærer er tilgengelig for spørsmål angående fag og kurs.
 • Utvalgte kapitler fra Akvakultur fra merd til marked. Diverse spesialartikler samt PowerPoint-materiale fra forelesninger.
 • Grunnleggende kjemi og biokjemi.
 • Skriftlig flervalgseksamen.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Sensor vil bli brukt til sensur av skriftlige eksamensbesvarelser.
 • Godkjent ekskursjonsrapport.
 • 45-50 timer forelesning. 3-4 dagers ekskursjon.
 • Realfag