AQP350 Planlegging og design av intensive fiskeoppdrettsanlegg

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Odd Ivar Lekang

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 55 timer. Øvelser og gruppearbeid med veiledning, ca. 35 timer. Prosjektarbeide med individuell veiledning, ca. 160 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Gjennom emnet vil studentene både tilegne seg nye kunnskaper, og benytte kunnskaper fra tidligere opplæring, i en prosess der de lærer å planlegge og designe løsninger for et landbasert oppdrettsanlegg for intensivt fiskeoppdrett. Planene som utformes skal tilpasses en eksisterende lokalisering og reell produksjon av oppdrettsfisk. Emner som tas opp gjennom forelesningene er blant annet: utforming og dimensjonering av vanninntak, overføringsrør og kanaler, pumpestasjoner, internhåndtering av fisk, håndtering av forvarer, anleggsdesign, lokalitetsvalg, strukturelle prinsipper, romprogrammer, produksjonsplanlegging og teknisk tegning.

Dette lærer du

Kunne designe et landbasert oppdrettsanlegg med en produksjonsplan for intensivt oppdrett.
  • Emnet er bygget opp av forelesninger som i hovedsak støtter oppunder den større prosjektoppgave, i tilegg vil det gis individuell veileding på prosjektoppgaven.
  • Faglærerer tilgjengelig for bistand i forbindelse med øvelser og prosjektarbeid i arbeidstiden, og via e-post og over telefon utenom undervisningstiden.
  • Oversikt over pensummateriale leveres ut ved forelesningsstart.
  • AQT254 - Akvakultur produksjon, eller tilsvarende kunnskaper. AQP211 - Produksjonsteknikk i akvakultur, eller tilsvarende kunnskaper.
  • Evauering av prosjektoppgave, A-F

    Oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
  • 2*2 timer pr uke. Fordelt på forelesninger og veiledning på prosjektarbeid.
  • GSK