Course code AQP350

AQP350 Planlegging og design av intensive fiskeoppdrettsanlegg

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Håkon Hoel Olsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Gjennom emnet vil studentene både tilegne seg nye kunnskaper, og benytte kunnskaper fra tidligere opplæring, i en prosess der de lærer å planlegge og designe løsninger for et landbasert oppdrettsanlegg for intensivt fiskeoppdrett. Planene som utformes skal tilpasses en eksisterende lokalisering og reell produksjon av oppdrettsfisk. Emner som tas opp gjennom forelesningene er blant annet: utforming og dimensjonering av vanninntak, overføringsrør og kanaler, pumpestasjoner, internhåndtering av fisk, håndtering av forvarer, anleggsdesign, lokalitetsvalg, strukturelle prinsipper, romprogrammer, produksjonsplanlegging og teknisk tegning.
Læringsutbytte:
Kunne designe et landbasert oppdrettsanlegg med en produksjonsplan for intensivt oppdrett.
Læringsaktiviteter:
Emnet er bygget opp av forelesninger som i hovedsak støtter oppunder den større prosjektoppgave, i tilegg vil det gis individuell veileding på prosjektoppgaven.
Læringsstøtte:
Faglærerer tilgjengelig forbistand i forbindelse med øvelserog prosjektarbeid i arbeidstiden, og via e-post og overtelefon utenom undervisningstiden.
Pensum:
Oversikt over pensummateriale leveres ut ved forelesningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
AQT254 - Akvakultur produksjon, eller tilsvarende kunnskaper. AQP211 - Produksjonsteknikk i akvakultur, eller tilsvarende kunnskaper.
Vurderingsordning:
Evauering av prosjektoppgave, A-F
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 110 timer. Øvelser og gruppearbeid med veiledning, ca. 70 timer. Prosjektarbeide med individuell veiledning, ca. 320 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2*2 timer pr uke. Fordelt på forelesninger og veiledning på prosjektarbeid. 
Eksamensdetaljer: :