Course code AQP350

AQP350 Planlegging og design av intensive fiskeoppdrettsanlegg

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Bjørn Frode Eriksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Gjennom emnet vil studentene både tilegne seg nye kunnskaper, og benytte kunnskaper fra tidligere opplæring, i en prosess der de lærer å planlegge og designe løsninger for et landbasert oppdrettsanlegg for intensivt fiskeoppdrett. Planene som utformes skal tilpasses en eksisterende lokalisering og reell produksjon av oppdrettsfisk. Emnet har en internasjonal vinkling, og det også er mulig å utvikle planer for andre oppdrettsarter en de tradisjonelle volum-artene. Emner som tas opp gjennom forelesningene er blant annet: utforming og dimensjonering av vanninntak, overføringsrør og kanaler, pumpestasjoner, internhandtering av fisk, handtering av fórvarer, anleggsdesign, lokalitetsvalg, strukturelle prinsipper, romprogrammer, planlegging og teknisk tegning.
Læringsutbytte:
Kunne designe et oppdrettsanlegg med en produksjonsplan for intensivt oppdrett.
Læringsaktiviteter:
Emnet er bygget opp av forelesninger som i hovedsak støtter oppunder den større prosjektoppgave, i tilegg vil det gis individuell veileding på prosjektoppgaven.
Læringsstøtte:
Faglærerer tilgjengelig forbistand i forbindelse med øvelserog prosjektarbeid i arbeidstiden, og via e-post og overtelefon utenom undervisningstiden.
Pensum:
Oversikt over pensummateriale leveres ut ved forelesningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
AQT254 - Akvakultur produksjon, eller tilsvarende kunnskaper. AQP211 - Produksjonsteknikk i akvakultur, eller tilsvarende kunnskaper.
Vurderingsordning:
Avsluttande muntleg eksamen, ca. 3/4 time per student. Ved muntleg eksamen evaluerast kandidaten både ved eksaminering i teoretisk grunnlag og gjennom forsvar av prosjektarbeidet i emnet. Det vert sett ein felles karakter for dei to delane av eksaminasjonen, der muntleg eksaminasjon tel 1/3 av emnet sin totale karakter og prosjektoppgåve med muntleg forsvar tel 2/3.
Sensor:
Ekstern sensor deltar på muntlig eksaminasjon og forsvar av prosjektoppgave. I tillegg vurderer ekstern sensor de skriftlige prosjektarbeidene før eksamen og gir innspill til planlegging og organisering av emnet og emneinnholdet. Bedømming av kandidatenes prestasjoner gjøres med utgangpunkt i fastsatte faglige krav og kriterier. Eget skjema som beskriver framgangsmåten ved sensurvurderingen følger med sensurarbeidet.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 110 timer. Øvelser og gruppearbeid med veiledning, ca. 70 timer. Prosjektarbeide med individuell veiledning, ca. 320 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesning, 3 timer per uke, totalt 39 timer. Øvelser og prosjektarbeid med veiledning, 3 timer per uke, totalt 39 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått