Course code AQN350

AQN350 Akvakultur ernæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Liv Torunn Mydland
Medvirkende: Jens-Erik Dessen, Marta Bou Mira, Margareth Øverland, Olav Fjeld Kraugerud, Trond Moxness Kortner, Bente Synnøve Ruyter, Trond Storebakken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 8 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: Masterstudenter i Akvakultur ved NMBU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er prosjektbasert. Studentene skal i grupper gjennomføre et prosjekt med utarbeiding av forsøksplan, fôrproduksjon, gjennomføring av et ernæringsforsøk med fisk (laksefisk) og analyser. Studentene veiledes gjennom forelesninger gitt av spesialister på fôrutvikling, fôringredienser, fiskeernæring og vekst. Resultatet skal presenteres ved avslutning av kurset.
Læringsutbytte:

Ferdigheter

  • Planlegge og veilede formulering og prosessering av fôr til fisk basert på ernæring, fysiologi, miljø og bærekraft
  • Arbeide på lag for å planlegge, gjennomføre og rapportere hypotesebasert ernæringsforskning for å oppnå bedret ytelse hos oppdrettsfisk

Generell kompetanse

  • Samle inn, analysere, og syntetisere informasjon og bruke den til å presentere et oppgitt emne innen ernæring av rovfisk eller altetere
Læringsaktiviteter:
Forelesninger om relevante temaer innen fiskeernæring. Seminarer med introduksjon til skriftlig presentasjon og bruk av pc-baserte beregningsprogrammer for fôrhåndtering. Praktisk og langsgående prosjekt som inkluderer formulering, fôring og biologisk og kjemisk evaluering i et fôringseksperiment. Projektet fokuserer mest på fiskearter i kaldt vann (salmonider).
Læringsstøtte:
Grupper av studenter får ansvar for å forberede spesifikke tema (fôrformulering og produksjon, forsøksplanlegging) under veiledning av faglærer. De skal oppdatere medstudentene sine innen disse områdene, slik at det kan benyttes i praktisk gjennomføring i kurset. Faglærer vil være tilgjengelig 1-2 timer pr. uke slik at studentene kan stille spørsmål og diskutere prosjektet med faglærer.
Pensum:
Kapitler fra Hardy, R.W. and Kaushik, S.J. (ed.) 2022. Fish Nutrition, Fourth edition. Academic Press. Forelesningsnotater og annet bakgrunnsmateriale vil bli lastet opp i Canvas. Liste over pensumlitteratur oppgis ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kunnskap i ernæring på 200-nivå (HFE200), eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
HFE305, Fôrteknologi.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse ved alle delene av det praktiske fôringsforsøket, herunder skriftlig og muntlig presentasjon i grupper.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen ved avslutning av kurset. For å ta eksamen, forutsettes det aktiv deltagelse i de praktiske aktivitetene i kurset.
Sensor:
Muntlig eksamen avholdes ved et samarbeid mellom emneansvarlig og ekstern sensor. Både faglærer og ekstern sensor deltar på muntlig eksamen.
Merknader:
Undervisningen bygger på å "lære ved å gjøre". Det er derfor obligatorisk deltagelse i alle øvinger.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
2-4 timer forelesninger og teoretiske øvelser per uke. 4-10 timer praktiske prosjekter per uke. Resten av tiden brukes på individuelt prosjekt, litteraturstudie osv. Aktivitetsnivå: 50 % av full tid.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer