Course code APL380

APL380 Environmental Governance for Planning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Matthew Asa Cashmore
Medvirkende: Sebastian Peters
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig, høstparallell
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35 studenter.
Undervises i periode:
Høstparallell.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: masterstudenter i by-regional planlegging 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I dette kurset vil vi undersøke perspektiver på planleggingsrollene i ledelse bærekraft transformasjoner i hele verden. Hele kurset inneholder nødvendige teorier om naturen og utstrekning av sosio-politisk endring. Kursinnholdet fortsetter på hvilke måter kan man styre eller lede endringer. Den hoveddelen av kurset er dedikert til undersøkelser av casestudier. Klassen er om miljøplanleggingspolitikk og vaner som har målet for å innlede og/eller styre av sosiale endringer. Casestudiene inkluderer de viktigste verktøyene i dagens miljøplanleggingspraksis (særlig miljøkonsekvensutredning og strategisk miljøvurdering). De representerer høydepunkter i diskusjonen om endring, samt tverrgående miljøspørsmål som naturvern og klimaendringsplanlegging. Dette hender også i urbanisering prosessen, som har en spesiell plass for å eksperimentere i planlegging. På kurset skal man også gruble om arbeider med konflikt og arbeider med konflikt i miljøplanlegging og miljøledelse.

[NB. This course is taught in English]

Læringsutbytte:

De viktigste læringsutbyttene som studentene skal oppnå i løpet av dette kurset er:

  • Å analysere og å kritisere miljøplanlegging caser og transformasjon av bærekraftig utvikling.
  • Å identifisere relevante teorier for å forstå og/eller for å analysere måten av den bærekraftige utvikling transformasjonen.
  • Å argumentere spesifikke ledelsestilnærminger eller teknikker for å lede en sosio-politisk endring.
  • Å bli kjent med påvirkningen av den politiske makten til sosio-politiske endringer i transformasjonsveiene
  • Å forklare miljøstyring valg til både eksperter og amatører publikum.
  • Å vurdere begrepene planleggingsetikk og rettferdiggjøre de etiske valgene som ligger til grunn for planleggingspraksis.
Læringsaktiviteter:
Forelesere, seminarer, problembaserte gruppediskusjoner, studentpresentasjoner, forberedelse av podkaster og feltbesøk
Læringsstøtte:
Veiledning i forbindelse med seminar og gruppeaktiviteter.
Pensum:

Det forventes at du leser en eller flere referanser før hver klasse. En informasjon er lagt ut på Canvas. Extra ressurser om emnene (bokkapitler, artikler, nettsteder osv.) som bli dekket på kurset, er også lagt ut på Canvas.

I løpet av kurset trenger man å bli kjent med slike litteratur typer som:

  • Næss, P. et al. (2019) Urban sustainability: is densification sufficient? European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2019.1604633
  • Chapter 1 (Introduction) in Glasson et al. (2018) Introduction to Environmental Impact Assessment. 5th Edition. Routledge, London.
  • Bulkeley H. et al. Urban living laboratories: Conducting the experimental city? European Urban and Regional Studies. DOI:10.1177/0969776418787222
Forutsatte forkunnskaper:
Det er ikke formelle forutsetninger for dette kurset. Det anbefales imidlertid at man tar ett av de to nivå miljøplanleggingskursene(APL 240 & 241) eller kurset LAA360 (Strategisk landsckapsplanlegging).
Anbefalte forkunnskaper:
Studentene anbefales på det sterkeste å delta på et av to emner APL240 and 241 eller LAA360.
Obligatorisk aktivitet:

Deltakelse i 80% av klassene og bestått alle vurderte oppgaver.

Når man er bort fra klassen på grunn av sykdom eller andre alvorlige hindre, må man melde til faglærer.

Vurderingsordning:
Den endelige karakteren er basert på en portefølje som består av et akademisk essay, en podcast og en refleksjonsrapport om podcasten. Karaktersettingen vil bli presentert på karakterskala fra A til F. NB. Du må ha deltakelse i 80% av klassene.
Sensor:
Sensor vil sensurere avsluttende arbeid. 
Normert arbeidsmengde:
250 timer tildelte forelesninger, seminarer, selvstudier og skriftlige kursvurderinger. 
Overlapp:
Det er ingen overlapping med andre kurs.
Undervisningstid:
Forelesninger, seminarer og gruppeaktiviteter: 60 timer.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer