Course code APL241

APL241 Miljø og planlegging, del 2

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Synne Movik
Medvirkende: Knut Bjørn Stokke, Synne Movik, Martin Lund-Iversen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: Studenter ved Master i folkehelsevitenskap, 3.års-studenter ved Bachelor i fornybar energi (INA), studenter ved master i Naturforvaltning (INA) og studenter ved Master i By- og regionplanlegging.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp rundt en innledende forelesning etterfulgt av gruppebasert skriveoppgave med tilhørende veiledning. Gruppene skal velge en aktuell plansak, og ta rollen som en planleggingsmyndighet med innsigelsesrett (f. eks. fylkesmannen). Oppgavene består i å skrive en høringsuttalelse med tilhørende refleksjonsnotat hvor spørsmålet om innsigelse skal vurderes. Det vil blir gitt veiledning underveis i skriveprosessen, og gruppene vil presentere arbeidet sitt i plenum mot slutten av kurset, slik at de kan få tilbakemeldinger fra veiledere og medstudenter.  De skriftlige oppgavene leveres inn og vurderes som bestått/ikke bestått.
Læringsutbytte:

Gjennom kurset vil studentene:

  • Tilegne seg en kunnskap om kommunal arealplanlegging etter plan- og bygningsloven i praksis, inkludert planprosess og planinnhold
  • Kunne søke etter, vurdere og analysere relevant informasjon om plansaker
  • Vise evne til å vurdere og reflektere over hvordan ulike hensyn håndteres i kommunale plansaker
  • Demonstrere gode samarbeidsevner for å løse  oppgaver i felleskap
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, skriving, veiledning og gruppearbeid.
Læringsstøtte:
Forelesning, veiledning.
Pensum:

Pensumliste deles ut ved oppstart av undervisningen.

Martin Lund-Iversen, Innsigelser etter plan- og bygningsloven (i Tiltakskatalogen)

Forutsatte forkunnskaper:
APL240
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid.
Vurderingsordning:
Gruppeoppgave: bestått/ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Emnet går parallelt med APL240 og det er tilrettelagt slik at studenter kan ta begge emnene i den samme vårparallellen.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid: 30 timer, inkludert veiledningstid
Eksamensdetaljer: Gruppeoppgave: Bestått / Ikke bestått