Course code APL241

APL241 Miljø og planlegging del 2

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Knut Bjørn Stokke
Medvirkende: Aase-Kristine Aasen Lundberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: Studenter ved Master i folkehelsevitenskap, 3.års-studenter ved Bachelor i fornybar energi (INA), studenter ved master i Naturforvaltning (INA) og studenter ved Master i By- og regionplanlegging.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp omkring forelesninger og seminarer. Studentene skal både arbeide med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Det legges stor vekt på praktiske skriveøvelser og tilbakemelding på andre studenters oppgaver. Videre skal studentene øve i å gi presentasjoner. Det vil bli gitt tilbakemelding og veiledning underveis i skriveprosessen og dette arbeidet skal munne ut i en individuell oppgave som danner grunnlaget for sensur.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne utarbeide og besvare en faglig begrunnet problemstilling. Studentene skal kunne bygge videre på faglige diskusjoner i emnet APL240 og skrive en fordypningsoppgave innenfor ett valgfritt tema som landskapsplanlegging, naturforvaltning, fornybar energi og helse i plan. Studentene skal gjennom emnet utvikle forståelse for den akademiske skriveprosessen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer og kollokvier.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumliste deles ut ved oppstart av undervisningen.
Forutsatte forkunnskaper:
APL240
Obligatorisk aktivitet:
Seminarer, skriveoppgaver og presentasjoner.
Vurderingsordning:
Individuell oppgave
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Emnet går parallelt med APL240 og det er tilrettelagt slik at studenter kan ta begge emnene i den samme vårparallellen.
Normert arbeidsmengde:
Emnet er bygget opp omkring forelesninger og seminarer. Studentene skal både arbeide med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Det legges stor vekt på praktiske skriveøvelser og tilbakemelding på andre studenters oppgaver. Videre skal studentene øve i å gi presentasjoner. Det vil bli gitt tilbakemelding og veiledning underveis i skriveprosessen og dette arbeidet skal munne ut i en individuell oppgave som danner grunnlaget for sensur.
Opptakskrav:

GSK


Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid: 30 timer, inkludert individuell veiledningstid
Eksamensdetaljer: Individuell oppgave: A - E / Ikke bestått