APL241 Miljø og planlegging, del 2

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Synne Movik

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet er bygget opp rundt en innledende forelesning etterfulgt av gruppebasert skriveoppgave med tilhørende veiledning. Gruppene skal velge en aktuell plansak, og ta rollen som en planleggingsmyndighet med innsigelsesrett (f. eks. Statsforvalter). Oppgavene består i å skrive en høringsuttalelse med tilhørende refleksjonsnotat hvor spørsmålet om innsigelse skal vurderes. Det vil blir gitt veiledning underveis i skriveprosessen, og gruppene vil presentere arbeidet sitt i plenum mot slutten av kurset, slik at de kan få tilbakemeldinger fra veiledere og medstudenter. De skriftlige oppgavene leveres inn og vurderes som bestått/ikke bestått.

Dette lærer du

Gjennom kurset vil studentene:

 • Tilegne seg en kunnskap om kommunal arealplanlegging etter plan- og bygningsloven i praksis, inkludert planprosess og planinnhold
 • Kunne søke etter, vurdere og analysere relevant informasjon om plansaker
 • Vise evne til å vurdere og reflektere over hvordan ulike hensyn håndteres i kommunale plansaker
 • Demonstrere gode samarbeidsevner for å løse oppgaver i felleskap
 • Forelesninger, skriving, veiledning og gruppearbeid.
 • Forelesning, veiledning.
 • Pensumliste legges ut på Canvas ved oppstart av undervisningen.
 • APL240
 • Gruppeoppgave: bestått/ikke bestått

  Gruppeoppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor
 • Gruppearbeid.
 • Emnet går parallelt med APL240 og det er tilrettelagt slik at studenter kan ta begge emnene i den samme vårparallellen.
 • Strukturert undervisningstid: 26 timer, inkludert veiledningstid
 • Studenter ved Master i folkehelsevitenskap, 3.års-studenter ved Bachelor i fornybar energi (INA), studenter ved Master i Naturforvaltning (INA) og studenter ved Master i By- og regionplanlegging.
 • GSK