Detaljer om emnet APL240

APL240 Miljø og planlegging, del 1

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Knut Bjørn Stokke
Medvirkende: Eirin Hongslo, Aase-Kristine Aasen Lundberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

150 studenter

Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: Master i Folkehelsevitenskap, 3.års-studenter ved bachelor i fornybar energi (INA) og studenter ved master i Naturforvaltning (INA).
Emnets innhold:

Det blr lagt vekt på kjenskap til og forståelse av det norske plansystestemet etter plan- og bygningsloven og hvorfor arealplanlegging i stadig større grad har blitt tatt i bruk som et miljøpolitisk virkemiddel. Emnet tar opp kommunale, fylkeskommunale og statlige oppgaver i planleggingen. Helt sentralt er planprosessene, demokrati og medvirkning Gjennom konkrete eksempler på planleggingsprosesser vil det bli lagt vekt på problemstillinger knyttet til helse, friluftsliv, landskap, biologisk mangfold, reindrift, kulturminner og klima

Læringsutbytte:

Planlegging er et sentralt redskap i kommunenes arealforvaltning og lokal utvikling. Dette emnet fokuserer på plansystemet og rammene rundt planlegging. Slike rammer omfatter forståelse av forvaltningsnivåer, aktører og prosesser. Emnet skal gi studentene en forståelse hvilke nasjonale, regionale og lokale føringer som påvirker den praktiske planleggingen og forvaltningen av naturressurser i Norge. Gjennom konkrete eksempler gir emnet studentene innsikt i hvordan ulike natur- og miljøinteresser balanseres opp mot hverandre i plansystemet.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger

Læringsstøtte:
Forelesninger og veiledning
Pensum:

Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. Pensumliste deles ut ved oppstart av undervisningen.

Forutsatte forkunnskaper:

-

Anbefalte forkunnskaper:

APL101, JUS220

Obligatorisk aktivitet:

-

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen 3,5 t

Sensor:

Ekstern sensorMerknader:

Emnet går parallelt med APL241 og det er tilrettelagt slik at studenter kan ta begge emnene i den samme vårparallellen.
 

Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid: 28 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått