Course code APL230

Emneansvarlige: Marius Grønning
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Det er uklart når emnet kan gis første gang, men vil deretter gå årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-BYREG
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet et bygget opp over forelesninger, seminarer, et lesepensum, skriflige oppgaver og diskusjoner. Et utvalg av planteoretiske retninger presenteres i forelesninger. Disse diskuteres i grupper, og det forventes aktiv deltagelse av studentene.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskap om noen viktige retninger i den aktuelle planteoretiske debatten. Dette omfatter blant annet makt, etikk, normativ og diskursiv planteori, instrumentell og kommunikativ rasjonalitet. Hensikten er å gi studenene et teoretisk stådsted for å kunne reflektere over planleggingspraksis. Det er et videre et mål at studentene skal være i stand til å utdype egne meninger og forventninger til planlegging, og i tillegg utvikle standpunkter til hva de mener god planleggingspraksis kan være og kunne reflektere over dette.
Læringsaktiviteter:
Før hvert seminar har alle studentene forberedt og levert inn en oppgave basert på litteratur for seminaret. Hver student har også lest en annen students oppgave, og er forberedt på å gi kommentarer i grupper.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum vil være tilgjengelig via Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
APL108 (eller tilsvarende), LAA250, APL 250
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske forelesninger og seminarer ( 70 % fremmøte), obligatoriske individuelle skriftlige oppgaver og aktiv deltakelse i diskusjoner.
Vurderingsordning:
4 individuelle skriftlige oppgaver (bestått/ikke bestått)). Skriftlig hjemmeeksamen. Karakteren fastsettes på bakgrunn av avsluttende skriftlige hjemmeeksamen.
Sensor:
Sensor godkjenner pensum.
Merknader:
Emnet er under utvikling. På sikt vil emnet overta for APL330 som obligatorisk emne i planteori. APL230 vil ikke tilbys før det foreligger en strategi og tilstrekkelig lærerbemanning for å håndtere omstillingen. I mellomtiden henvises studenter til APL330.
Normert arbeidsmengde:
300 timer fordelt på forelesninger, seminarer, et lesepensum, skriflige oppgaver og diskusjoner.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/seminarer ca 40 timer. Selvstudium inklusive individuell lesning og skriving ca 210 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått