Course code AOS238-B

AOS238-B Bærekraftige strategier

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse 
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Dette kurset gir deltakerne kunnskap og evne til å delta på strategisk beslutningstaking og strategiimplementering i norske organisasjoner som har forpliktet seg til å fremme bærekraft i sin virksomhet. I tillegg til veletablert, grunnleggende kunnskap om strategiformulering og strategiprosess, får deltakerne innsikt i konsepter, verktøy og modeller som hjelper til å håndtere avveiinger og økt kompleksitet når strategisk beslutningstaking inkluderer finansielle og ikke-finansielle mål, flere interessenter, økt tidshorisont og hurtig utviklende regulatoriske krav.

Temaene som behandles i kurset er ekstern analyse, intern analyse, strategiske valg og strategiimplementering.  

Læringsutbytte:

Etter fullført kurs har deltakerne kunnskap om:

  • konseptet bærekraftig strategi
  • verktøy for å analysere virksomhetens eksterne omgivelser med vekt på å forstå hvordan miljø- og sosiale utfordringer leder til endret konsumentatferd, investoratferd, industrinormer samt regulatoriske endringer i ulike bransjer
  • teori og modeller for å forstå terskelressurser og - kapabiliteter for bærekraftige virksomheter samt oppbygging av bedriftens interne faktorer som kan bidra til konkurransefortrinn
  • de viktigste strategiske alternativene og fordeler og ulemper av disse for å realisere muligheter i form av nye produkter, markeder, og vertikalt og horisontalt samarbeid for bærekraftig forretning
  • organisering og implementering av bærekraftig strategi med vekt på interessentinkludering og håndtering av organisatoriske avveiinger

Etter fullført kurs kan deltakerne anvende konsepter, teoretiske rammeverk, og praktiske råd tatt opp i dette kurset for å:

  • gjennomføre en strategianalyse, presentere strategiske alternativer og gi anbefalinger om virksomhetens fremtidige strategi grunnet i analysene og fagkunnskap
  • beskrive og formulere strategi for bærekraftige virksomheter
  • foreslå og gjennomføre strategiprosesser som hjelper bærekraftige virksomheter å oppnå sine strategiske mål
Læringsaktiviteter:
Digitale forelesninger, video, quizer, gruppeaktiviteter/ individuelle oppgaver og relaterte tilbakemeldinger.
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Kurset bruker lærebok av Roos et al. og et utvalg av annet materiale. Listen over eksamenslitteratur og instruksjoner om tilgjengeligheten blir gitt på Canvas før kurset begynner.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Fire obligatoriske aktiviteter (godkjent/ ikke-godkjent) individuelt. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne delta på slutteksamenen. Gjennomføring av de obligatoriske aktivitetene kan kreve innlevering av videopresentasjoner. Instruksjoner om de obligatoriske aktiviteter gis ved kursstarten. De obligatoriske aktivitetene er gyldige kun ett semester, dvs. dersom en student vil ta kurset på nytt, må alle obligatoriske aktivitetene tas på nytt.
Vurderingsordning:
Skriftlig hjemmeeksamen: Bestått / Ikke bestått. Teller 100 % av karakteren.
Sensor:
En ekstern sensor deltar på sensurering av eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
187,5 timer.
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse (GSK)

Studierett KVU-BEDØK

Overlapp:
7,5 studiepoeng overlapp med emnet AOS237 Foretaksstrategi.
Undervisningstid:
To felles samlinger digitalt i begynnelsen og slutten av kurset, 4,5 videoforelesninger og to øvinger per uke. I tillegg kommer arbeid relatert til obligatoriske aktiviteter og eksamen.
Eksamensdetaljer: :