Course code AOS235

AOS235 Praktisk endringsledelse

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Stein Wesenberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Første gang: Studieår 2020-2021
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring, og grunnleggende kompetanse i praktisk endringsledelse. Det gis opplæring i hvilke metoder, framgangsmåter og verktøy som finnes for å få endring til å skje i en organisasjon.

Studentene får en god forståelse for hvordan en går fram i praksis for å forberede, gjennomføre og opprettholde endringer medarbeidere og organisasjonen skal igjennom. Temaer som: hvordan skape endringsevne og -vilje; håndtering av endringsmotstand; hvordan kommunisere endringen; hvilke aktiviteter ledelsen og prosjektteamet kan gjøre for å skape entusiasme og gjennomføringsevne, blir gjennomgått.

Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Få god forståelse for hva en i praksis kan gjøre for å få endringer til å feste seg.
  • Ha kjennskap til ulike analyseverktøy i bruk gjennom hele endringsprosessen.
  • Forstå viktighetene av hva som skal til for å lykkes med en endring, hva som hindrer suksess og hvilken rolle de ulike delen av en organisasjon kan spille for å skape endringsevne.

Ferdigheter 

  • Omsette det som læres om til praktiske aktiviteter i et endringsprosjekt
  • Forstå hva det vil si å være en endringsagent og hvis du er i et endringsteam hvilken rolle du som deltaker skal spille for å sikre suksess
  • Kunne identifisere utfordringer i en organisasjon og, eller prosjekt som må håndteres for å sikre suksess

Andre undervisningsintensjoner

  • Økt bevissthet knyttet til hva som skjer i medarbeiderens mentale modeller ved endring
  • Lære motivasjonsteknikker for å få medarbeidere med på endring
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og gruppearbeid som gjennomføres ved bruk av verktøyet Teams. Gjennomføring av gruppeoppgave med fokus på case for å håndtere vanskelige endringer. Aktiv deltakelse er forventet.
Læringsstøtte:
Ingen spesiell utover lærerkontakt.
Pensum:
Lærebok eller kompendium (vil bli oppgitt i Canvas ved oppstart av emnet ). 
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på undervisning og en obligatoriske semesteroppgave (gruppearbeid), som vurderes til bestått/ ikke bestått og må bestås før man kan delta på slutteksamen.
Vurderingsordning:
30 timers hjemmeksamen (teller 100 %)  som arrangeres i slutten av  undervisningsperioden.
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for eksamen.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Undervisningstid:
Forelesninger 2 timer per uke. I tillegg kommer gruppearbeid og semesteroppgaven.
Eksamensdetaljer: Hjemmeeksamen: Bestått / Ikke bestått