AOS235 Praktisk endringsledelse

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Stein Delmas Wesenberg

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Emnet gis to ganger per år (både høst og vår)

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:

To perioder;

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en innføring, og grunnleggende kompetanse i praktisk endringsledelse. Det gis opplæring i hvilke metoder, framgangsmåter og verktøy som finnes for å få endring til å skje i en organisasjon.

Studentene får en god forståelse for hvordan en går fram i praksis for å forberede, gjennomføre og opprettholde endringer medarbeidere og organisasjonen skal igjennom. Temaer som: hvordan skape endringsevne og -vilje; håndtering av endringsmotstand; hvordan kommunisere endringen; hvilke aktiviteter ledelsen og prosjektteamet kan gjøre for å skape entusiasme og gjennomføringsevne, blir gjennomgått.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Få god forståelse for hva en i praksis kan gjøre for å få endringer til å feste seg.
 • Ha kjennskap til ulike analyseverktøy i bruk gjennom hele endringsprosessen.
 • Forstå viktighetene av hva som skal til for å lykkes med en endring, hva som hindrer suksess og hvilken rolle de ulike delen av en organisasjon kan spille for å skape endringsevne.

Ferdigheter

 • Omsette det som læres om til praktiske aktiviteter i et endringsprosjekt
 • Forstå hva det vil si å være en endringsagent og hvis du er i et endringsteam hvilken rolle du som deltaker skal spille for å sikre suksess
 • Kunne identifisere utfordringer i en organisasjon og, eller prosjekt som må håndteres for å sikre suksess

Andre undervisningsintensjoner

 • Økt bevissthet knyttet til hva som skjer i medarbeiderens mentale modeller ved endring
 • Lære motivasjonsteknikker for å få medarbeidere med på endring
 • Forelesninger og gruppearbeid som gjennomføres ved bruk av verktøyet Teams. Undervisningen bli ikke filmet; deltakerne deltar aktivt. Studentene får tilgang på oppsummerende film pr. foredrag (ca. 10 minutter).

  I tillegg kommer egenlesing og arbeid med semesteroppgave (individuelt eller i grupper).

 • Ingen spesiell utover lærerkontakt.
 • "Praktisk endringsledelse – hvordan lykkes med endringsprosjekters". Av: Stein D. Wesenberg. Universitetsforlaget 2023

  "Involverende endringsledelse - få medarbeiderne med deg". Av: Bo Vestergaard. Cappelen Damm Akademisk, 1. utgave 2020

 • 30 timers hjemmeksamen (teller 100 %) som arrangeres i slutten av undervisningsperioden.

  Hjemmeeksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for eksamen.
 • Forelesninger 2 timer per uke.
 • 5 studiepoeng overlapp mot AOS235F.
 • GSK