Course code AOS235

AOS235 Praktisk endringsledelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Stein Wesenberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring, og grunnleggende kompetanse i praktisk endringsledelse. Det gis opplæring i hvilke metoder, framgangsmåter og verktøy som finnes for å få endring til å skje i en organisasjon.

Studentene får en god forståelse for hvordan en går fram i praksis for å forberede, gjennomføre og opprettholde endringer medarbeidere og organisasjonen skal igjennom. Temaer som: hvordan skape endringsevne og -vilje; håndtering av endringsmotstand; hvordan kommunisere endringen; hvilke aktiviteter ledelsen og prosjektteamet kan gjøre for å skape entusiasme og gjennomføringsevne, blir gjennomgått.

Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Få god forståelse for hva en i praksis kan gjøre for å få endringer til å feste seg.
  • Ha kjennskap til ulike analyseverktøy i bruk gjennom hele endringsprosessen.
  • Forstå viktighetene av hva som skal til for å lykkes med en endring, hva som hindrer suksess og hvilken rolle de ulike delen av en organisasjon kan spille for å skape endringsevne.

Ferdigheter 

  • Omsette det som læres om til praktiske aktiviteter i et endringsprosjekt
  • Forstå hva det vil si å være en endringsagent og hvis du er i et endringsteam hvilken rolle du som deltaker skal spille for å sikre suksess
  • Kunne identifisere utfordringer i en organisasjon og, eller prosjekt som må håndteres for å sikre suksess

Andre undervisningsintensjoner

  • Økt bevissthet knyttet til hva som skjer i medarbeiderens mentale modeller ved endring
  • Lære motivasjonsteknikker for å få medarbeidere med på endring
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
Ingen spesiell utover lærerkontakt.
Pensum:
Lærebok eller kompendium (vil bli oppgitt i Canvas ved oppstart av emnet ). 
Obligatorisk aktivitet:

Det er krav om å deltakelse på undervisningan for å kunne ta eksamen i emnet.

Vurderingsordning:
30 timers hjemmeksamen (teller 100 %)  som arrangeres i slutten av  undervisningsperioden.
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for eksamen.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Undervisningstid:
Forelesninger 2 timer per uke. I tillegg kommer gruppearbeid og semesteroppgaven.
Eksamensdetaljer: :