Course code AOS100-B

AOS100-B Bærekraftig lederskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Gro Ladegård
Medvirkende: Marianne Feddersen Heggelund
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet gis første gang våren 2023. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen. 8 ukers undervisning i uke 5-12.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse.
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Emnet gir en introduksjon til sentrale temaer i ledelse. Perspektivet i emnet er knyttet opp til sosial bærekraft, og vil ha stort fokus på norsk arbeidsliv og egen lederrolle.

Emnet starter med selvrefleksjon og analyse av egne lederegenskaper og styrker. Det vil bli gjennomgang av teori og drøfting av praksis på følgende temaer:

  • Den norske modellen i arbeidslivet
  • Styring og ledelse
  • Etikk og samspill
  • Lederatferd
  • Team og teamledelse
  • Kommunikasjon og endringsledelse
  • Makt og innflytelse
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om ledelse i organisasjoner og norsk arbeidsliv.

Ferdigheter: Studentene skal ha tilegnet seg ferdigheter i egenvurdering og rolleanalyse.

Generell kompetanse: Studentene skal ha generell kompetanse i å forstå, analysere og drøfte ledelsesformer i organisasjoner med særlig vekt på sosial bærekraft.

Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Læringsaktiviteter består av digital undervisning, egenrefleksjoner og besvarelse av individuelle oppgaver.
Læringsstøtte:
Læringsportalen Canvas.
Pensum:

Gary Yukl, Leadership in Organizations Global edition, 9. utgave 2019.

I tillegg, artikler som blir annonsert på Canvas før kursstart.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Hver deltaker skal besvare ukentlige individuelle oppgaver, til sammen 6 oppgaver. Det kreves fullførelse på 4 av 6 oppgaver for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Individuell skriftlig rapport. Bestått / ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
187,5 timer
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse (GSK)

Studierett KVU-BEDØK

Overlapp:
-
Undervisningstid:
3-4 digitale forelesninger pr uke.
Eksamensdetaljer: Rapport: Bestått/ Ikke bestått