Course code AOS100-B

AOS100-B Bærekraftig lederskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Gro Ladegård
Medvirkende: Marianne Feddersen Heggelund
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet gis første gang våren 2023. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen. 8 ukers undervisningsperiode.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse 
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Emnet gir en introduksjon til sentrale temaer i ledelse. Perspektivet i emnet er knyttet opp til sosial bærekraft, og vil ha stort fokus på norsk arbeidsliv og egen lederrolle.

Emnet starter med selvrefleksjon og analyse av egne lederegenskaper og styrker. Det vil bli gjennomgang av teori og drøfting av praksis på følgende temaer:

  • Den norske modellen i arbeidslivet
  • Etikk og samspill
  • Lederatferd
  • Team og teamledelse
  • Kommunikasjon og endringsledelse
  • Makt og innflytelse
  • Styring og ledelse
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om ledelse i organisasjoner og norsk arbeidsliv.

Ferdigheter: Studentene skal ha tilegnet seg ferdigheter i egenvurdering, rolleanalyse og kommunikasjon.

Generell kompetanse: Studentene skal ha generell kompetanse i å forstå, analysere og drøfte ledelsesformer i organisasjoner med særlig vekt på sosial bærekraft.

Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Læringsaktiviteter består av digital undervisning, gruppediskusjoner og utarbeidelse av gruppeoppgaver.  
Læringsstøtte:
Læringsportalen Canvas. Veiledning fra øvingslærere.
Pensum:
Lærebok eller kompendium oppgis i Canvas (ved oppstart av emnet).
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Studentene blir delt inn i team på 3-4 deltakere. Hvert team skal levere inn 6 gruppebesvarelser. Det kreves «bestått» på 4 av 6 oppgaver for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Individuell skriftlig rapport. Bestått / ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
187,5 timer
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse (GSK)

Studierett KVU-BEDØK

Overlapp:
-
Undervisningstid:
4-5 timer digitale forelesninger pr uke. 2 timer øvingstimer per uke blir tilbudt, og er frivillig.
Eksamensdetaljer: Rapport: Bestått/ Ikke bestått