For ansatte

Ansatte i parken på NMBU. Gruppebilde på gressklipper. Bak fra venstre: Ole August Zakariassen, Kjell Gunnar Kvalvik, Bente Hansen. Foran fra venstre: Saskia Bergmann, Terje Amundsen, Margrethe Brynem, Filip Ihrsén.
For ansatte

Håndbøker

HMS håndbok - HMS filmer (Compendia)
HSE Manual (Compendia)
Lederhåndbok (Compendia)
Omstillingshåndbok NMBU 2016 (.pdf)
Personalhåndbok (Compendia)
Employee handbook (Compendia)
Studiehåndbok 
Økonomihåndbok

Retningslinjer

Forskningsutvalget (UFU)
Studieutvalget NMBU (NMBU-USU)
Læringsmiljøutvalget (LMU)
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) (fra01.01.2017)
Etikkutvalget


Valg ved NMBU

Lederoversikt NMBU

Viktige dokumenter

Styringsreglement NMBU (gjeldende fra 01.01.2017)
Governance and management regulations (as at 01.01.2017)
Personalreglement (Fremforhandlet men ikke endelig vedtatt av KD, gjeldende fra til 01.01.2017)
Organisasjonskart 

Stillingsbeskrivelser (gjeldende fra 01.01.2017)
Sentralt medbestemmelsesapparat
Tilpasningsavtale NMBU
Delegasjonsreglement for NMBU

Tidligere organisering

Styringsreglement NMBU (gjelder til 31.12.2016)
Personalreglement (gjelder til 31.12.2016)